با استفاده از اين جدول ها رتبه خود را تخمين بزنيد
 
اين تخمين رتبه تا چه حد مي تواند دقيق باشد؟

آيا ممکن است رتبه هايتان بهتر شود؟

اعداد اين جدول برمبناي اعلام نظر سه هزار نفر از دانش آموزان رشته ي رياضي و دو هزار نفر دانش آموزان رشته تجربي (در کانون ) استخراج شده بنابراين دقت اين اعداد بستگي دارد به دو موضوع:

اول اين که اين سه هزار نفر درصدهايشان را درست محاسبه کرده باشند اما اگر درصدهايشان را خوش بينانه محاسبه کرده باشند رتبه ها از آن چيزي که در اين جدول مي بينيد بهتر خواهد شد .

دوم اين که در اين تخمين فرض کرده ايم دانش آموزان امسالي کانون با ترازهاي مشابه همان نتايج دانش آموزان پارسالي را کسب کنند در صورتي که اين دانش آموزان در مقايسه با دانش آموزان هم تراز پارسالي نتايج بهتري به دست آورند رتبه ها نيز بهتر خواهد شد .

 

 
 توضيح رنگ خانه هاي جدول

  خانه هاي آبي: دانش آموزاني که در اين بازه ها درصدهايشان را اعلام کرده اند بهتر از پارسالي ها پاسخ داده اند

خانه هاي سفيد: دانش آموزان امسالي درصدهايشان را درحد دانش آموزان پارسالي محاسبه و اعلام کرده اند.

 خانه هاي قرمز:دانش آموزان امسالي کم تر از پارسالي ها پاسخ داده اند . اين درس ها برايشان سخت تراز پارسالي هابوده است .

 
 دانش آموزان رشته هنر مطلب نکاتي درباره تخمين رتبه رشته هنر را مشاهده کنند .
 
تخمين رتبه رشته تجربي
 با استفاده از اين جدول ها رتبه خود را تخمين بزنيد
 
ادامه جدول تخمين رتبه رشته تجربي 
با استفاده از اين جدول ها رتبه خود را تخمين بزنيد
 
 

 

تخمين رتبه رشته رياضي 
چند از 10 کنکور 91 بر مبناي ميانگين در صد سه هزار دانش آموزي که در صدهايشان را اعلام کردند محاسبه شده است.
با استفاده از اين جدول ها رتبه خود را تخمين بزنيد
 
 
 
 
ادامه جدول تخمين رتبه رشته رياضي 
 با استفاده از اين جدول ها رتبه خود را تخمين بزنيد
 
فایل های ضمیمه
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید