مدادها در نقشه‌کشی

مدادهایی را که در نقشه‌کشی به‌کار می‌روند، در سه گروه سخت‌‌‌‌‌، متوسط و نرم دسته‌بندی می‌کنند.

مدادها در نقشه‌کشی

 

مدادهایی را که در نقشه‌کشی به‌کار می‌روند، از نظر کم‌رنگی و پررنگی یا به گفته‌ی دیگر از نظر سختی یا نرمی مغز آن‌ها، در سه گروه سخت‌‌‌‌‌، متوسط و نرم دسته‌بندی می‌کنند که هر یک، کاربردهای خاص خودشان را دارند. سختی یا نرمی مداد بستگی به گرافیت موجود در مغز مداد دارد. مدادهای نرم را با حرف B و مدادهای سخت را با حرف H مشخص می‌کنند. حرف H ابتدای واژه‌ی Hard و حرف B ابتدای واژه‌ی Black است. مدادهایی که با حروف HB و F معرفی شده‌اند، مدادهایی متوسط هستند. این مدادها، کاربرد بسیار بیش‌تری در نقشه‌کشی دارند. البته در نظر داشته باشید که انتخاب مداد بستگی به جنس کاغذی دارد که برای کشیدن نقشه به کار می‌برید. مدادها در سه گروه گفته شده، روی هم رفته به 19 درجه تقسیم می‌شوند. سخت‌ترین مداد 9H و نرم‌ترین مداد 8B است. هرچه عدد B بیش‌تر شود، مداد نرم‌تر و هرچه عدد H بیش‌تر شود، مداد سخت‌تر خواهد بود.

  

مدادها در نقشه‌کشی

 

توجه داشته باشید که برای کشیدن یک نقشه، باید تنها از یک نوع مداد (البته با ضخامت‌های گوناگون و استاندارد) استفاده کنید تا رنگ خط‌های نقشه، یک‌سان باشد. 

در مورد مدادها، این فیلم آموزشی را نیز ببینید. 

                                            حمیدرضا مظاهری 

                                              مسئول درس رسم‌فنی