آرایه های ادبی کنکور زیر ذره‌بین

تا کنون سه بخش گزیده نکات تاریخ ادبیات ، املا و زبان فارسی ارائه شده است. در این قسمت برخی آرایه‌های ادبی را که در کنکور سراسری کاربرد فراوانی داشته است، آورده‌ایم.

آرایه های ادبی کنکور زیر ذره‌بین
تا کنون سه بخش گزیده نکات تاریخ ادبیات ، املا و زبان فارسی ارائه شده است. در این قسمت برخی آرایه‌های ادبی را که در کنکور سراسری کاربرد فراوانی داشته است، آورده‌ایم. در کنکور سراسری معمولاً سه سؤال به مبحث آرایه اختصاص دارد که با تیپ‌های مختلفی ارائه می‌شوند. در این بخش آرایه‌های« تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، ایهام، ایهام تناسب، جناس تام، تناقض، حس‌آمیزی و تلمیح» به همراه ابیات آمده در کنکور سراسری ، مثال‌هایی از کتاب درسی و خارج از کتاب آمده است.امید است مطالعه‌ی این مطلب بتواند به شما کمک کند.      
منبع :