بوی عیدی، بوی کنکور

با آغاز تعطیلات نوروزی حساس‌ترین دوره‌ی آمادگی برای کنکور شروع می‌شود و امسال به شکل دیگری به استقبال بهار می‌رویم.

بوی عیدی، بوی کنکور

با آغاز تعطیلات نوروزی حساس‌ترین دوره‌ی آمادگی برای کنکور شروع می‌شود و امسال به شکل دیگری به استقبال بهار می‌رویم.

مسائل موجود در این فصل مانند تعطیل شدن کلاس‌های مدرسه، جبران عقب‌افتادگی‌های درسی و ... باعث می‌شود برنامه‌ریزی نوروز با سایر دوره‌ها متفاوت باشد. امسال خانه‌ی کنکوری‌ها بوی همیشگی عید را ندارد؛ بویی از جنس کنکور دارد.

امسال نوروز تعطیل نیست، امسال سال شماست؛ باید خانه‌تکانی کنید، اما از نوع کنکوری. باید اوضاع را مرتب کنید، اضافه‌ها را از ذهن دور بریزید، داشته‌ها را گردگیری و تمیز کنید و به طور منظم در جای مناسبی قرار دهید.

بهار برای کنکوری‌ها فصلی دوباره است و ثمره‌هایی دارد که دیر یا زود به بار خواهد نشست.