شناخت صحیح، مقدمه‌ای برای موفقیت

با سپری شدن نیم‌‌سال اول و به اتمام رسیدن امتحانات ترم اول دانش‌آموزان به دو نوع شناخت از وضعیت درسی خود می‌رسند: شناخت درس‌های موفق و چالشی و شناخت روش‌های موفق

شناخت صحیح، مقدمه‌ای برای موفقیت

با سپری شدن نیم‌‌سال اول و به اتمام رسیدن امتحانات ترم اول دانش‌آموزان به دو نوع شناخت از وضعیت درسی خود می‌رسند:

·     شناخت درس‌های موفق و چالشی

·     شناخت روش‌های موفق

این دو، موارد مهمی هستند که اولاً به راحتی به دست نیامده‌اند و دیگر این‌که بسیار کاربردی هستند.

در واقع این دو یعنی شناخت دقیق و صحیح از وضعیت واقعی آموزشی!

مورد مهم‌تر به‌کارگیری این موارد برای رسیدن به موفقیت است. دانش‌آموزان می‌توانند با بررسی تک تک درس‌ها از نظر میزان تسلط، نمره‌ی امتحان، درصد و تراز آزمون، روش مطالعه، میزان مطالعه و... شناختی جامع در مورد هر یک به دست آورند و سپس در برنامه‌ریزی برای نیم‌سال دوم با تعمیم روش‌ها و عملکردهای موفق و رفع چالش‌‌ها، مسیر رسیدن به موفقیت و هدف را هموارتر سازند.