هنرستانی‌ها، از ذهن‌های خلاقتان استفاده کنید

بسیاری از دانش‌آموزانی که وارد رشته‌های هنرستان می‌شوند ذهن‌های پویا و بسیار فعالی دارند؛ زیرا این دانش‌آموزان در کنار یادگیری مهارت‌های تئوری، به فراگیری مهارت‌های عملی می‌پردازند. انجام کارهای...

هنرستانی‌ها، از ذهن‌های خلاقتان استفاده کنید

بسیاری از دانش‌آموزانی که وارد رشته‌های هنرستان می‌شوند ذهن‌های پویا و بسیار فعالی دارند؛ زیرا این دانش‌آموزان در کنار یادگیری مهارت‌های تئوری، به فراگیری مهارت‌های عملی می‌پردازند. انجام کارهای عملی و در واقع عملی کردن دانش، یکی از بهترین و مؤثرترین راه‌های پرورش فکر و قدرت بخشیدن به مغز است.

بهترین توصیه‌ای که می‌توان به این دانش‌آموزان داشت این است که به تمام واحدهای درسی اهمیت بدهید و به درس‌های پایه توجه ویژه داشته باشید؛ زیرا دیر یا زود در اولین ترم‌های ورود به دانشگاه مجدداً به آن‌ها نیاز خواهید داشت. بهترین راه این است که با نوشتن فیش و استفاده از فلش‌کارت‌ها هر روز به مرور درس‌های حفظی بپردازید و در کنار ارزشی که برای درس‌های تخصصی قائل هستید، دو کتاب ریاضی و فیزیک را نیز مطالعه و تمرین کنید. قطعاً ریاضی و فیزیک بیش از پیش ذهن شما را توانمند خواهد کرد.

توجه به این نکته جالب است که تعداد زیادی از مهندسان و حسابداران توانمند کشورمان از هنرستان شروع کرده‌اند و به دلیل توجه متعادلی که به همه‌ی درس‌ها داشتند به سرعت راه ترقی را در پیش گرفته و به موفقیت رسیده‌اند. شما هم از همین امروز با جدیت بیش‌تری شروع کنید و ساعاتی از روز را به مطالعه‌ی درس‌های پایه اختصاص دهید. با تلاش و پشتکار به زودی در این درس‌ها نیز به اندازه‌ی درس‌های تخصصی قوی خواهید شد.