بررسی اهمیت سال سوم دبیرستان برای حضور در کنکور

کارشناسان کانون در برنامه زنده تلویزیونی فرصت برابر شنبه 20 خرداد به بررسی این موضوع پرداختند.برنامه فرصت برابر

شنبه: 20/03/1391

كارشناسان برنامه: پژمان عبدالهيان

موضوع برنامه: اهميت سال سوم دبيرستان براي حضور در كنكور

.......................................................................

شروع برنامه فرصت برابر با صحبت هاي

پژمان عبدالهيان "كارشناس تحصيلي كانون فرهنگي آموزش"

***

پژمان عبدالهيان: سال سوم دبيرستان يكي از مهمترين مقاطع تحصيلي است كه بايد آن را پشت سر بگذارند، يك سري از عوامل سال سوم دبيرستان را نسبت به ساير مقاطع متمايز مي كند، به همين دليل ما در مورد سال سوم توضيحاتي را خواهيم داد كه دانش آموزان بدانند كه چرا سال سوم حائز اهميت است.

اولاً همان طور كه مي دانيد 2 سال است كه 25% از نمرات دانش آموزان در كنكور نتيجه دستاور تلاش آن ها در امتحانات نهايي است.

زماني كه دانش آموزان براي سال سوم درس مي خوانند هر كدام از درس ها را به صورت جدا جدا مي خوانند و امتحانات را هم به صورت هر درس جداگانه امتحان مي دهند.

به دست آوردن يك چهارم نمره و يا 25% در يك چنين شرايطي بسيار ساده تر از آن است كه ما بخواهيم نمره اي را در يك آزمون 4 ساعته كه همه مطالب و مباحث از همه درس ها در آن مطرح است را كسب كنند.

پس ويژگي خيلي مهم اين است كه يك چهارم نمره كنكور اين عزيزان در خود سال سوم با توجه به نمره اي كه از امتحانات نهايي به دست مي آورند، كسب مي شود.

يك سري از درس ها ويژه سال سوم است و دانش آموزان اين درس ها را در جاي ديگري نمي بينند هم در درس هاي اختصاصي و هم در درس هاي عمومي، فرض كنيد درس عربي در سال سوم به اتمام مي رسد، درس بسيار تعيين كننده و مهمي كه ديگر براي دانش آموزان تجربي و رياضي در سال آخر تكرار نخواهد شد.

درسي مانند روانشناسي براي دانش آموزان انساني در سال سوم يك بار تكرار مي شود و به اتمام مي رسد، درس زبان فارسي در بين دروس عمومي كه البته سال دوم هم وجود دارد اما سوالات كنكور فقط از سال سوم مطرح مي شود و آن مباحث فقط در سال سوم است.

مباحث سال سوم در كنكور بودجه بندي بسيار بالايي دارند، يعني تعداد زيادي از سوالات كنكور از مباحث سال سوم مطرح مي شود، براي مثال درس شيمي از 35 تست درس شيمي 12 تست آن مربوط به سال سوم است.

درس دين و زندگي از 25 تست كنكور حدود 8 سوال آن مربوط به سال سوم است، درس ادبيات و زبان فارسي از 25 تست كنكور حدود 12 تا 13 تست آن مربوط به سال سوم است.

اگر از دروس اختصاصي هم بخواهيم مثال بزنيم؛ درس فيزيك از رشته رياضي از 45 تستي كه در كنكور مطرح است حدود 13 تست آن مربوط به سال سوم است.

در همين درس فيزيك در رشته تجربي از 30 تستي كه در كنكور مطرح است تقريباً 8 تست آن مربوط به سال سوم است.

در درس زيست شناسي كه درس بسيار مهم گروه تجربي مي باشد، از 50 سوالي كه در كنكور مطرح است حدود 18 تست آن مربوط به سال سوم است.

همان طور كه گفتيم 25% نمره كنكور از امتحانات نهايي دانش آموزان كسب مي شود و چيزي حدود 30% سوالات از سال سوم دبيرستان مطرح مي شود با اين حساب طبيعي است كه بپذيريم سال سوم سال بسيار مهم و تعيين كننده اي است.

امتحانات در سال سوم به صورت نهايي برگزار مي شود و تفاوتي كه با سال هاي قبل دارد اين است كه دانش آموزان در محيطي خارج از مدرسه خود امتحان مي دهند و معلمي غير از معلم خود برگه هاي آن ها را تصيح مي كند پس طبيعتاً دانش آموزان بايد با استاندارهايي كه قرار است رو به رو شوند از قبل آشنا شوند.

تمايز مهم اين است كه دانش آموز در سال سوم مي تواند به صورت آزمايشي در كنكور دانشگاه آزاد هم شركت كنند.

اين عوامل و اين موضوعات باعث مي شود كه سال سوم تأثير گذارتر از سال چهارم باشد به همين دليل دانش آموزاني كه پا به سال سوم مي گذارند عملاً بايد بدانند كه كار بسيار مهمي را پيش رو دارند و در واقع كار اين عزيزان براي كنكور از سال سوم استارت مي خورد.

بسياري از دانش آموزاني كه موفق هستند و از كنكور يك نتيجه مطلوبي را به دست مي آورند، در طول سال سوم يك برنامه منظم را اجرا مي كنند و از منابع بسيار مهمي استفاده مي كنند.

من در اين جا به 2 منبعي كه براي امتحانات نهايي دانش آموزان بسيار تأثير گذار است يكي از ابتكارات و يكي از ويژگي هايي كه دانش آموزان بايد آن را دنبال كنند اين است كه براي بالا بردن نمرات در امتحانات بهتر است با نمونه سوالات اين امتحانات آشنا باشند.

اين 2 منبع يكي كتاب نمونه سوالات دو سالانه است كه در واقع نمونه سوالات امتحاني پر تكرار كه از برترين بخش هاي كشور از سوالات امتحانات نهايي سال هاي گذشته جمع آوري شده است و به عنوان يك منبع مطالعاتي بسيار مناسب مي باشد كه بهتر است دانش آموزان سال سوم اين كتاب را در برنامه مطالعاتي خود داشته باشند و زماني كه درس مي خوانند با كمك كتاب 2 سالانه نكات بسيار مهمي را از آن ياد بگيرند.

كتاب ديگري هم هست به نام مجموعه سوالات امتحاني كه در ايام امتحانات كاربرد دارد و ما براي جمع بندي ايام امتحان دانش آموز به اين كتاب اشاره مي كنيم .

موضوع مهم ديگر اين كه دانش آموزان تا سال آخر وارد موضوع تست زني نمي شوند و هميشه اين سوال از جانب دانش آموزان مطرح است كه چرا ما در مدرسه نمرات خوبي را به دست مي آوريم اما در آزمون هاي تستي نتيجه مطلوبي را به دست نمي آوريم.

واقعيت اين است كه در آزمون هاي 4 گزينه اي يك تفاوتي با امتحانات وجود دارد :

اولاً در امتحانات مدرسه به نوشته هاي دانش آموزان نمره داده مي شود و جواب آخر فقط 25 صدم نمره را دارد در صورتي كه در آزمون هاي تستي جواب آخر همه چيز است و دانش آموزان بايد بلد باشند تا به جواب آخر برسند.

دوم اين كه ما در امتحانات مدرسه نمره منفي نداريم، يعني اگر دانش آموزي مطلب را غلط نوشت بابت آن نمره منفي كسب نمي كند در صورتي كه در آزمون هاي تستي هر 3 پاسخ غلط يك پاسخ صحيح را از بين مي برد.

اين يك مهارت است كه دانش آموزان بايد آن را كسب كنند تا نهايتاً بتوانند در كنكور هم موفق باشند، به همين جهت ما به اين عزيزاني كه پا به سال سوم مي گذارند توصيه مي كنيم كه بحث حضور در آزمون هاي برنامه اي و شركت در آزمون هاي 4 گزينه اي و خواندن روش هايي كه با خواندن آن ها مي توانند به سوالات 4 گزينه اي پاسخ دهند را در برنامه كار خود داشته باشند و با كمك كتاب هاي آبي حتماً هر مبحثي را كه مي خوانند و خوب ياد مي گيرند و بر روي مباحث آن مسلط مي شوند به سراغ تست هاي آن بروند و درس خواندن براي كنكور را از اين مقطع آغاز كنند.

*****

"توصيه هايي براي دانش آموزاني كه هم اكنون به پايان سال رسيده اند و مي خواهند به سال پيش دانشگاهي و يا سال چهارم وارد شوند "

دانش آموزاني كه هم اكنون امتحانات نهايي خود را پشت سر مي گذارند، كار حضور و آماده سازي براي كنكور آن ها آغاز شده است.

اين دوستان بايد از هم اكنون با يك برنامه راهبردي كه البته توصيه ما برنامه راهبردي كانون است بپيوندند و وارد حيطه برنامه هاي راهبردي و آزمون هاي كانون شوند تا با دريافت اين برنامه آرامش پيدا كنند.

دانش آموزان در رشته رياضي 26 كتاب، در رشته تجربي 27 كتاب و در رشته انساني 35 كتاب دارند كه بايد آن ها را در مقطع پاياني و سال آخر مورد مطالعه قرار دهند.

يكي از زمان هايي كه مي توان خيلي مناسب اين تقسيم كار را انجام داد در تابستان است، يعني دانش آموزان عزيز بايد با استراحت كوتاهي بعد از امتحانات كار را بلافاصله شروع كنند.

*****

"بخش پرسش و پاسخ پيامكي"

"با پاسخ هاي تلفني كاظم قلم چي مدير كانون فرهنگي آموزش "

پيامك – سال چهارم تجربي: من در درس هاي عمومي پيشرفت زيادي دارم ، اما برعكس در درس هاي اختصاصي اُفت شديدي را داشتم ، چه كار بايد انجام دهم؟

كاظم قلم چي: يكي از كارهايي كه به اين دوست عزيز كمك مي كند اين است كه يك هدف گذاري واقع بينانه داشته باشند، اگر دانش آموزان به سايت كانون مراجعه كنند، در قسمت تازه ها، اولين نكته اي را كه ما در آن قسمت گذاشته ايم اطلاعات آمار مربوط به قبولي هاي كانوني در رشته هاي مختلف مي باشد كه الان براي رشته علوم تجربي اطلاعات "پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي" سال 90 و براي رشته رياضي "برق، مكانيك و كامپيوتر" و براي رشته انساني "حقوق، حسابداري و مديريت" را قرار داده ايم و هر روز هم اطلاعات آماري يكي از رشته ها را اضافه مي كنيم. اگر دانش آموزان اين اعدا را ببينند كاملاً اميدوار مي شوند.

من براي مثال چند عدد را براي اين دوست عزيز مي خوانم. فرض كنيد يك دانش آموزان كانوني كه سال 90 در پزشكي اروميه قبول شده اند، اختصاصي هاي خود را از 10 تا چند تا زده اند؛

 رياضي را از 10 تا 5 تا زده اند و زيست شناسي را از 10 تا 7 تا و فيزيك را از 10 تا 4 تا و شيمي را از 10 تا 7 تا زده اند.

دانش آموز كانوني كه سال گذشته در علوم پزشكي سراسري اراك قبول شده است؛ از 10 تا رياضي 4 تا را جواب داده است، زيست شناسي از 10 تا 7 ، فيزيك را از 10 تا 4 تا و شيمي را از 10 تا 6 تا را پاسخ داده است.

دانش آموز كانوني كه سال گذشته در علوم پزشكي سراسري جيرفت قبول شده است؛ از 10 تا رياضي 3 تا را جواب داده است، زيست شناسي از 10 تا 6 ، فيزيك را از 10 تا 3 تا و شيمي را از 10 تا 5 تا را پاسخ داده است.

پس دانش آموزان براي خود يك هدف گذاري واقع بينانه براي خود كنند و بروند از كتاب زرد اختصاصي با روش 3 روز يكبار كار كنند و به سراغ تقويت كردن دانسته هاي خود بروند.

ما حتي در قسمتي از سايت كانون كلاسور ارزيابي الكترونيكي هر دانش آموز را گذاشته ايم و دانش آموزان مي توانند به آن قسمت مراجعه كنند و تمام اشتباهات خود را در آزمون هاي طول سال مشاهده كنند و در اين دوره پاياني همان سوالاتي را كه اشتباه پاسخ دادند را كار كنند و تبديل به پاسخ صحيح كنند.

در اين دوره پاياني بهترين كاري كه دانش آموزان مي توانند انجام دهند اين است كه يادگيري هاي ناقص خود را به يادگيري هاي كامل تبديل كنند.

پيامك: چگونه براي كنكور 92 برنامه ريزي كنم و درس بخوانم؟

كاظم قلم چي: ما به دانش آموزاني كه تا يك ماه ديگر كنكور دارند مي گوييم نگران نباشيد و مي توانيد با برنامه نتيجه خوبي به دست بياوريد، اين دانش آموز عزيز كه يك سال هم زمان دارند و به موقع هم مي خواهند شروع كنند كه اصلاً جاي نگراني ندارند.

در دوران تابستان خيلي از دانش آموزان سخت كوش و جدي برنامه ريزي مي كنند، تأكيد ما اين است كه درست برنامه ريزي كنيد و در تابستان 2 كار را انجام دهيد.

كار اصلي تر و مهم تر نگاه به آينده است و دانش آموزان مي توانند در 23 تير يعني اولين آزموني كه در تابستان قرار دارد بيايند و بين 2 تا 4 درس انتخاب واحد كنند.  

يكي ديگر اين كه درس هاي سال گذشته خود را در 5 آزموني كه در تابستان برگزار مي شود مرور مي كنند تا آن ها را هم فراموش نكنند و برنامه هاي خود را طبق برنامه هاي كانون آهسته و پيوسته انجام دهند و تلاشي هم كه دارند مطمئناً موفق خواهند شد.

پيامك – سال دوم رشته رياضي: تابستان تست هاي سال دوم را بزنم بهتر است و يا درس هاي سال سوم را پيش خواني كنم؟

 كاظم قلم چي: اين خيلي خوب است و نشان مي دهد كه ايشان دانش آموزي هستند كه تصميم گرفته اند با برنامه ريزي درس بخوانند.

پاسخ اين است كه كار اصلي شما نگاه به آينده باشد ولي در عين حال يك بخشي از كار شما هم بايد صرف اين بشود كه درس هاي سال گذشته را مرور كنيد و حتي در 5 آزموني كه در تابستان برگزار مي شود، نيمي از درس هاي دفترچه آزمون مربوط به گذشته است كه دانش آموزان آن ها را فراموش نكنند و نيمي از آن هم مربوط به آينده است كه 2 درس را انتخاب كنند و پيش خواني كنند.

پيامك: تا كنون 6 آزمون به روش 2 روز يك بار انجام داده ام و در همه ي آن ها نرم افزار رتبه ام را حدود 2000 پيش بيني كرده است، رشته ام تجربي است و دختر هستم، علاقه دارم  پزشكي قبول شوم ولي آزمون ديروز را خراب كردم  و درصدهايم خيلي پايين شده است ؟ چرا؟ آيا مي توانم خودم را به رتبه 1000 برسانم؟

كاظم قلم چي: اولاً كه من به اين دانش آموز تبريك مي گويم كه در آزمون جامع ديروز  كه اولين آزمون جامع بود، شركت كردند و به ايشان تأكيد مي كنم در 2 آزمون بعدي هم شركت كنند.

معمولاً دانش آموزان در اولين آزمون جمع بندي اين مشكل را دارند و حتي من در جلسه ي بعد از آزمون كه با دانش آموزان برتر تهران داشتم، اين سوال را از دانش آموزان پرسيدم و تقريباً همه ي آن ها دست بلند كردند و گفتند كه آزمون را خوب ندادند.

اين مشكل براي همه شما يكسان است و مشكلي نيست كه فقط مربوط به شما باشد و طبيعي است، ويژگي اين آزمون اين است كه ديگر در كنكور اصلي اين مشكل را نخواهيد داشت و شرايط براي شما عادي خواهد شد.

طبق تحقيقاتي كه در ايران و جهان انجام شده حس نگراني دختران نسبت به پسران بيشتر است و اين يك مسئله طبيعي است و اگر دختران از اين موضوع آگاهي داشته باشند و آن را بشناسند بهتر بر آن غلبه مي كنند و مي توانند آن را خيلي خوب مديريت كنند.

نتايج تحقيقات ديگري هم نشان مي دهد كه حس خودكارآمدي دختران در ايران نسبت به بقيه جاها در دنيا بالاتر است و در مورد مهارت هاي فراشناختي، زماني كه دختران چيزي را ياد مي گيرند بهتر از پسران انجام مي دهند.  

-------------------------------------------

تهیه و تنظیم:

گروه سايت هاي اطلاع رساني تخصصي " آتي پرس "

"  info@ictpress.net "

www.lawpress.ir"www.atipress.com""  www.ictpress.ir" www.edupress.ir " www.PrPress.ir

 

منبع :