بررسی اهمیت سال سوم دبیرستان برای حضور در کنکور

کارشناسان کانون در برنامه زنده تلویزیونی فرصت برابر شنبه 20 خرداد به بررسی این موضوع پرداختند.برنامه فرصت برابر

شنبه: 20/03/1391

کارشناسان برنامه: پژمان عبدالهیان

موضوع برنامه: اهمیت سال سوم دبیرستان برای حضور در کنکور

.......................................................................

شروع برنامه فرصت برابر با صحبت های

پژمان عبدالهیان "کارشناس تحصیلی کانون فرهنگی آموزش"

***

پژمان عبدالهیان: سال سوم دبیرستان یکی از مهمترین مقاطع تحصیلی است که باید آن را پشت سر بگذارند، یک سری از عوامل سال سوم دبیرستان را نسبت به سایر مقاطع متمایز می کند، به همین دلیل ما در مورد سال سوم توضیحاتی را خواهیم داد که دانش آموزان بدانند که چرا سال سوم حائز اهمیت است.

اولاً همان طور که می دانید 2 سال است که 25% از نمرات دانش آموزان در کنکور نتیجه دستاور تلاش آن ها در امتحانات نهایی است.

زمانی که دانش آموزان برای سال سوم درس می خوانند هر کدام از درس ها را به صورت جدا جدا می خوانند و امتحانات را هم به صورت هر درس جداگانه امتحان می دهند.

به دست آوردن یک چهارم نمره و یا 25% در یک چنین شرایطی بسیار ساده تر از آن است که ما بخواهیم نمره ای را در یک آزمون 4 ساعته که همه مطالب و مباحث از همه درس ها در آن مطرح است را کسب کنند.

پس ویژگی خیلی مه

منبع :