گرسنگی سلولی به درمان سرطان کمک می‌کند

یک متخصص آسیب شناسی گفت: گرسنه ماندن سلول‌ها و بهره‌مندی از فواید گرسنگی سلولی می‌تواند باعث تقویت سلول‌های سالم از طریق از بین بردن و سوختن سموم انباشته شده در سلول‌ها شود.

گرسنگی سلولی به درمان سرطان کمک می‌کند

یک متخصص آسیب شناسی گفت: گرسنه ماندن سلول‌ها و بهره‌مندی از فواید گرسنگی سلولی می‌تواند باعث تقویت سلول‌های سالم از طریق از بین بردن و سوختن سموم انباشته شده در سلول‌ها شود.

دکتر حسن اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا - منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه گرسنه ماندن سلول‌ها و بهره‌مندی از فواید گرسنگی سلولی می‌تواند باعث تقویت سلول‌های سالم از طریق از بین رفتن و سوختن سموم انباشته شده در سلول‌ها شود، گفت: گرسنگی موجب تضعیف سلول‌های سرطانی می‌شود.

این متخصص آسیب شناسی با اشاره به تحقیقات انجام شده، اظهار کرد: دانشمندان دانشگاه ساوت همپتون انگلستان طی انجام تحقیقات به روش جدیدی برای از بین بردن سلول های سرطانی از طریق گرسنگی سلولی دست یافته‌اند و کاهش دریافت کالری روزانه موجب تقویت سلول‌های سالم و دفع سموم انباشته شده در سلول‌ها می‌شود.

اکبری افزود: سلول‌های سرطانی ساختمان شکننده‌ای دارند و نمی توانند مثل سلول‌های طبیعی در مقابل کمبود انرژی مقاومت کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت استفاده از گرسنگی سلولی برای درمان سرطان گفت: گرسنگی سلولی موجب پاکسازی سلول‌های بدن شده با تقویت سیستم ایمنی در مقابل سلول‌های سرطانی مقاومت کرده و آنها را از بین می‌برد.

این محقق و مدرس طب اسلامی ایرانی با بیان اینکه سلول‌های سرطانی در اثر کمبود انرژی از بین می روند، افزود: چون این سلول‌ها دارای ساختار شکننده‌ای در هسته و اندامک‌های داخل سیتوپلاسم مثل میتوکندری‌ها، رتیکولوم آندوپلاسمیک صاف و خشن، لیزوزوم‌ها و دستگاه گلژی هستند، بنابراین در اثر کمبود مواد غذایی و ATP (انرژی سلولی) زودتر از پا در می آیند.

وی گفت: سلول‌های سرطانی با استفاده از پروتئینی بنام EEF2K می توانند با مواد غذایی کم زنده بمانند ولی اگر گرسنگی و کمبود آب به همراه کمبود غذا باشد، در طولانی مدت می توانند بر این سلول‌های خطرناک غلبه کنند و آنها را از بین ببرند.

منبع :

مطالب مرتبط