درخواست دختر هفت ساله استرالیایی از دانشمندان+تصاویر

دختر هفت ساله استرالیایی از دانشمندان در خواست یک اژدها کرد.

درخواست دختر هفت ساله استرالیایی از دانشمندان+تصاویر

به گزارش گروه خواندنی‌های خبرگزاری فارس، «سوفی لستر» دختر هفت ساله استرالیایی با ارسال نامه‌ای از دانمشندان درخواست یک اژدها کرد.

دانشمندان نیز به طور جدی این موضوع را پی‌گیری کرده و برای او یک اژدها ساختند.

درخواست دختر هفت ساله استرالیایی از دانشمندان+تصاویر
 

درخواست دختر هفت ساله استرالیایی از دانشمندان+تصاویر

درخواست دختر هفت ساله استرالیایی از دانشمندان+تصاویر
 

منبع :