تجهیز کتابخانه دبستان شهید علیپور در منطقه 4 تهران

کتابخانه دبستان دولتی پسرانه شهید علیپور در منطقه 4 تهران توسط بنیاد قلم چی تجهیز شد.کتابخانه دبستان دولتی پسرانه شهید علیپور در منطقه 4 تهران توسط بنیاد قلم چی تجهیز شد.

از تاسیس این مدرسه بیش از 47 سال می گذرد و تا این تاریخ فاقد کتابخانه بوده است. در حالی که در این دبستان 650 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند. با این اقدام یکی از فضاهای مدرسه به کتابخانه ای اختصاص یافت که توسط بنیاد قلم چی به 8 قفسه کتابخانه، 5 میز، 20 صندلی و یک میز تحریر اداری برای مسئول کتابخانه جهیز یافت.

مدیریت دبستان آقای قاسم لواسانی ضمن قدردانی از این اقدام بنیاد قلم چی امیدوارانه اعتقاد دارد بازخورد آن را در آینده ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود. ایشان بیان داشت از این پس در دبستان شهید علی پور در روزهای زوج زنگ کتابخانه برگزار می شود  که 7 کلاس به کتابخانه می آیند و بچه ها هر کتابی را که دوست دارند انتخاب می کنند. سپس از آن ها خواسته می شود که تصویرسازی و خلاصه نویسی کتاب را انجام داده و نام نویسنده مترجم و ناشر کتاب را بیان کنند. درپایان از کاین فعالیت ها پیک دوستی تهیه شده و در نمایشگاهی در پایان سال در معرض دید سایر دانش آموزان قرار می گیرد و به بهترین آنها جوایزی تقدیم می گردد.

بی شک با این اقدام بنیاد قلم چی زمینه این گونه فعالیت ها مهیا شده و ذوق و شوق نهفته در دانش آموزان به شکل خلاقانه تری شکوفا می گردد.

تجهیز کتابخانه دبستان شهید علیپور در منطقه 4 تهران
 کتابخانه دبستان شهید علیپور پس از تجهیز

تجهیز کتابخانه دبستان شهید علیپور در منطقه 4 تهران

کتابخانه دبستان شهید علیپور ÷یش از تجهیز