تصاويري از شامپانزه دور انديش/ پنهان کردن سنگها و پرتاب آن در مواقع لزومتصاويري از شامپانزه دور انديش/ پنهان کردن سنگها و پرتاب آن در مواقع لزوم

رفتارهاي شرورانه شامپانزه اي که سنگ پنهان مي کند و به طرف بازديد کنندگان پرتاب مي کند از نظر دانشمندان نشان دهنده دورانديشي شامپانزه توصيف شده؛ رفتاري که پيشتر تنها به انسان نسبت داده شده بود.

به گزارش خبرگزاري مهر، شامپانزه اي در باغ وحشن فوروويک سوئد که رفتار خباثت آميزي را در پيش گرفته مورد تشويق و توجه دانشمندان قرار گرفته است.

براساس تحقيقاتي که اين هفته در مجله علمي PLoS ONE منتشر شده، "سانتينو" شامپانزه نر 34 ساله اي است که از پرتاب کردن سنگ به سمت افرادي که براي تماشاي وي مي آيند لذت مي برد.

اين روحيه شرورانه از سال 2010 در اين شامپانزه شکل گرفت. زماني که وي با سنگهايي در دستانش به يک گروه از باديد کنندگان نزديک شد و برسر آنها فرياد زد. بازديد کنندگان پيش از آن که اين شامپانزه وحشتناک به آنها سنگ پرتاب کنند فرار کردند.

 تصاويري از شامپانزه دور انديش/ پنهان کردن سنگها و پرتاب آن در مواقع لزوم

اين گروه از بازديد کنندگان اواخر همان روز بازگشتند، سانتينو بار ديگر با دو سنگ در دست به آنها نزديک شد اما اين بار روحيه خشني نداشت و با صداي بلند سيب مي خورد، اما زماني که بازديد کنندگان نزديک شد به آنها سنگ پرتاب کرد.

پس از آن روز دانشمندان نظارت روي اين شامپانزه را آغاز کردند و يک کپه بزرگ يونجه خشک در محل اقامت آن نزديک به محلي که بازديد کنندگان مي توانند او را ببينند قرار دادند. پس از آن سانتيو شروع به پنهان کردن سنگ زير کپه يونجه ها کرد.

تصاويري از شامپانزه دور انديش/ پنهان کردن سنگها و پرتاب آن در مواقع لزوم 

وقتي يک گروه از بازديدکنندگان نزديک مي شدند، سانتيو با حالت بي تفاوتي روي يونجه ها راه مي رفت و بدون هيچ رفتار هشدار دهنده اي سنگهاي پنهان خود را بر مي داشت و به سمت آنها پرتاب مي کرد.

محققان اين رفتار را براي چهار ماه زير نظر داشتند. سانتينو مي توانست سنگها را زير يونجه ها پنهان کند و به صورت عادي روي آن راه برود و ناگهان يکي از آنها را به سمت يکي از بازديد کنندگان پرتاب کند.

براساس گزارش کريستين ساينس مونيتور، نويسندگان اين تحقيقات رفتارهاي شرورانه سانتينو را به عنوان نمونه اي از دور انديشي تعبير کردند، قابليتي که پيشتر تصور مي شد تنها انسان از آن برخوردار است.

 تصاويري از شامپانزه دور انديش/ پنهان کردن سنگها و پرتاب آن در مواقع لزوم

ماتياس اسوات رئيس اين گروه تحقيقاتي طي مصاحبه اي اظهار داشت: مهم نيست که چه مکانيسمي پشت اين رفتار قرار دارد، به نظر مي رسد که سانتينو براي آينده برنامه ريزي مي کند و مشاهده اين رفتار در ميان جانداراني غير از انسان مسئله کمي نيست.

سانتينو با نمايش مهارت تسلط بر خود و پنهان کردن سنگها همچنين نشان مي دهد که فريبکاري را نيز درک کرده است. مهارتي که طي آن چشم اندازها و اهداف ديگران را نيز مدنظر قرار مي دهد اما نه تا مرحله اي که بتواند با آنها همفکري يا همدردي کند.

نويسندگان اين تحقيق يادآور شده اند که وقتي اين باغ وحش در فصل کاري خود در سال 2011 باز شد، سانتينو علاقه خود را به پرتاب کردن سنگ از دست داده است، به نظر مي رسد که وي در حال طراحي يک نقشه ديگر است.

منبع :

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید