کنکور 98

مشاوره درسی-ریاضی-مبحث مثلثات

توجه: درست است که به‌طور مستقیم یک تست از این مبحث مطرح می‌شود ولی یادگیری این مبحث بسیار مهم است زیرا که پیش‌نیاز یادگیری بخش‌های مهمی از حد و پیوستگی، مشتق و انتگرال است.

مشاوره درسی-ریاضی-مبحث مثلثات

مشاوره‌اي ويژه ،پيرامون مبحث مثلثات

1)     معمولاً هر سال چند سؤال از اين مبحث در كنكور رشته‌ي تجربي مطرح مي‌شود؟

تعداد كل سؤال‌هاي درس رياضي در كنكور تجربي 30 سؤال است كه تعداد سؤال‌هاي اين مبحث در 7 سال اخير بدين شرح است:

مثلثات

85

86

87

88

89

90

91

92

1

1

1

1

1

1

2

2

 

مي‌توان گفت هر ساله 1 يا 2 تست از مبحث مثلثات در كنكور مطرح شده است.

توجه: درست است كه به‌طور مستقيم يك تست از اين مبحث مطرح مي‌شود ولي يادگيري اين مبحث بسيار مهم است زيرا كه پيش‌نياز يادگيري بخش‌هاي مهمي از حد و پيوستگي، مشتق و انتگرال است.

2)      در كتاب‌هاي درسي دبيرستان كدام فصل‌ها به اين مبحث اختصاص دارد؟

فصل 5 رياضي2، صفحه‌هاي121 تا 158

فصل 2 رياضي3، صفحه‌هاي 31 تا 38

3)     تعداد تكرار اين مبحث در برنامه‌ي راهبردي به چه صورت است؟

اين مبحث 7 بار در آزمون‌ها تكرار شده است.

22آذر، 6دي، 11 بهمن، 7فروردين و سه آزمون مطابق با كنكور

4)     روش ويژه و كاربردي براي يادگيري اين مبحث چيست؟

فصل چهارم كتاب رياضيات 30 سال كنكور به مبحث مثلثات اختصاص دارد.

تعداد سؤال‌هاي اين مبحث در كتاب آبي 90 تست است.

18 تيپ سؤال در اين مبحث داريم.

پيشنهاد ما اينست كه هر شب يك تيپ را از كتاب آبي انتخاب كنيد و تست‌هاي آن را حل كنيد.

حل تست مستمر از اين مبحث ( به مدت 20 روز) باعث ماندگاري اين مبحث در ذهن شما مي‌شود.

تهيه و تنظيم: حسين حاجيلو