لزوم همراهی اولیا با فرزندان

کانون همواره تأکید دارد که اولیا با دانش‌آموزان همراه شوند و اصرار هست که اولیا فرزندان خود را تا دم در حوزه همراهی کنند.

لزوم همراهی اولیا با فرزندان

کانون همواره تأکید دارد که اولیا با دانش‌آموزان همراه شوند و اصرار هست که اولیا فرزندان خود را تا دم در حوزه همراهی کنند.

به نظرم نگاه به کارنامه‌ی دانش‌آموز بعد از هر آزمون به خصوص توجه و دقت در تصویر رونوشت پاسخ‌برگ اولیای محترم را متوجه پاسخ‌های درست، نزده و غلط فرزند خود خواهد کرد.

کار اصلی اولیا در روزهای اول هفته بعد از آزمون این است که از فرزند خود بخواهند که اشکالات خود را برطرف کند. به طور مثال با نگاه به تصویر پاسخ‌برگ متوجه می‌شوند که فرزند آن‌ها از 10 سؤال ریاضی به 4 سؤال پاسخ درست، 3 سؤال پاسخ غلط و 3 سؤال نزده دارد و از فرزند خود می‌خواهند که جواب سؤال‌های غلط و نزده را یاد بگیرد و پس از آماده شدن برای اطمینان از یادگیری او چند سؤال از او می‌پرسند.

این کار باعث می‌شود فرزندشان تمام سؤالات آزمون را به خوبی یاد بگیرد و به هدف‌های آموزشی مورد نظر هر آزمون برسد.

در اواخر هفته‌ی دوم پس از اتمام مطالعه‌ی برنامه‌ی آزمون بعدی از فرزند خود بخواهند آزمون غیر حضوری را امتحان بدهد. سپس به او نمره بدهند و درصدهای او را محاسبه کنند. این بهترین نوع مشارکت اولیا در برنامه‌ی کانون خواهد بود. با این کار اولیای محترم به جای نصیحت، در عمل به خودآموزی فرزندشان کمک بزرگی خواهند کرد.