آموختن مهارت‌های کودکان بر مبنای استعدادهای آنان باشد

یک دکترای روانشناسی کودک و نوجوان گفت: انتخاب رشته یا شغل، موضوعی نیست که والدین بخواهند به فرزندان خود تحمیل کنند، زیرا ممکن است اثرات سوء آن بیش از نتایج مثبت باشد.

آموختن مهارت‌های کودکان بر مبنای استعدادهای آنان باشد

یک دکترای روانشناسی کودک و نوجوان گفت: انتخاب رشته یا شغل، موضوعی نیست که والدین بخواهند به فرزندان خود تحمیل کنند، زیرا ممکن است اثرات سوء آن بیش از نتایج مثبت باشد.

دکتر محمد زارع نیستانک گفت: برخی از والدین مایل هستند فرزندشان همان رشته علمی و یا شغلی را که خودشان دوست دارند انتخاب کنند.

وی گفت: اگر والدین اصرار کنند که فرزندشان رشته تحصیلی و یا شغلی را انتخاب کند که به آن علاقه مند نیست و یا استعداد و ذوق آن را ندارد، قطعا در آن رشته موفق نمی‌شود، همچنین وقت و عمر و منابع مالی خانواده را هدر می دهد.

این دکترای روانشناسی کودک و نوجوان گفت: بعضی از نوجوانان برای اینکه پدر یا مادر خود را مایوس نکنند، توصیه آنها را قبول می‌کنند ولی اگر شرایط آن رشته را نداشته باشند، ناامید و افسرده می‌شوند.

دکتر زارع نیستانک خاطرنشان کرد: انتخاب رشته یا شغل، موضوعی نیست که والدین بخواهند به جوانشان تحمیل کنند، زیرا ممکن است اثرات سوء آن بیش از نتایج مثبتش باشد.

وی یادآور شد: والدین باید رشته و موضوع مورد علاقه و استعداد نوجوان خود را شناسایی کرده و در همان جهت او را حمایت نمایند.

والدین هرگز نباید نوجوان را با همسالانش مقایسه کنند

دکتر زارع نیستانک با تاکید بر اینکه پدر و مادر هرگز نباید نوجوان را با خواهر یا برادر و یا همسالانش مقایسه کنند، گفت: این کار ناشایست موجب کاهش اعتماد به نفش نوجوان شده و حتی ممکن است تمرد وی را به همراه داشته باشد.

این دکترای روانشناسی کودک و نوجوان تصریح کرد: والدین باید با بیانی دلسوزانه و از جان و دل به فرزندشان بگویند که نهایت کوشش خود را از همه لحاظ در حد توان در همه رشته‌های تحصیلی دبیرستانی انجام می‌دهند و هر چه که او به دست آورد در قدرت و توان او بوده است.

دکتر زارع نیستانک در پایان گفت: اگر نوجوانی تلاش کرد و موفقیتی هر چند کم و کوچک به دست آورد، والدین باید در حد امکان و متناسب با روحیه وی، با زبان و گفتار به ویژه نزد دیگران از او تعریف و تمجید کنند.

منبع :