سه ویژگی پدران و مادران رتبه‌های برتر

پیگیر بودن اولیا یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت رتبه‌های برتر در چند سال اخیر بوده است که با حمایت‌هایی که از فرزندان خود داشته‌اند باعث نتیجه‌بخش‌ بودن عملکردشان بوده است.

سه ویژگی پدران و مادران رتبه‌های برتر

پدران و مادران رتبه‌های برتر سه ویژگی دارند. در این مقاله به اختصار به این ویژگی‌های مهم می‌پردازیم.

1.    نظارت بر عملکرد فرزند خود به طور مستمر و مناسب

پیگیر بودن اولیا یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت رتبه‌های برتر در چند سال اخیر بوده است که با حمایت‌هایی که از فرزندان خود داشته‌اند باعث نتیجه‌بخش‌ بودن عملکردشان بوده است.

2.    اعتماد به عملکرد فرزند خود

اولیای دوراندیش می‌توانند به صفحه‌ی شخصی فرزند خود در سایت کانون مراجعه کنند تا با استفاده از کارنامه‌هایی که در دست دارند نقاط قوت آن‌ها را شناسایی کنند و اعتمادبه‌نفس آن‌ها را افزایش دهند. کافی است کارنامه‌ی چندتا 10‌تای فرزند خود را متفکرانه بررسی کنید  و سؤالات ساده و نسبتاً ساده و را بررسی کنید تا عملکرد آن‌ها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید.

3.    افتخار به موفقیت‌های فرزند خود

با بررسی جدول جمع‌بندی و نتایج آزمون‌های برنامه‌ای می‌‌توانید عملکرد فرزند خود را ببینید و موفقیت‌های آن‌ها را مورد توجه قرار دهید.