آموزش سخت‌کوش شدن

در زندگی و در مواجهه با مسائل مختلف سه راه بیش‌تر نداریم: یا باید تسلیم شویم و اجازه بدهیم مشکلات بر ما غلبه کنند، یا باید بی‌خیال شویم و از رسیدن به هدفمان چشم‌پوشی کنیم یا باید سخت تلاش کنیم و...

آموزش سخت‌کوش شدن

"وقتی خدا آرزویی را در دلت انداخت، بدان که توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است."

آرزو خواسته‌ای درونی است که ممکن است در درازمدت یا کوتاه‌مدت شکل بگیرد. قبولی در دانشگاه و تحصیل در رشته‌ی دلخواه آرزویی دست‌یافتنی و به عبارت بهتر هدف‌گذاری بلندمدت است. هدف‌گذاری یعنی تعیین یک هدف مشخص و تلاش برای اجرای مرحله به مرحله برای تحقق آن. تلاش بیش‌تر یعنی سخت‌کوشی. سخت‌کوشی یعنی تمرین و تکرار بیش‌تر و داشتن یک روحیه‌ی خستگی‌ناپذیر.

در زندگی و در مواجهه با مسائل مختلف سه راه بیش‌تر نداریم: یا باید تسلیم شویم و اجازه بدهیم مشکلات بر ما غلبه کنند، یا باید بی‌خیال شویم و از رسیدن به هدفمان چشم‌پوشی کنیم یا باید سخت تلاش کنیم و تا دست‌یابی به هدف به صورت مستمر تلاش کنیم و سخت‌‌کوش باشیم.

سخت‌کوش کسی است که وقتی اراده می‌کند و برای انجام کاری تصمیم می‌گیرد، تا رسیدن به هدفش از هیچ تلاش و کوششی مضایقه نمی‌کند، از تمرین و تکرار خسته نمی‌شود و حرکت مستمر و پیوسته‌ای دارد. در مسیر حرکت، اجازه نمی‌دهد موانع و عوامل مزاحم از سرعت حرکتش بکاهند و با پشت سر گذاشتن آن‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهد. امید و انگیزه‌ی زیادی برای موفقیت دارد. از شکست‌ها تجربه کسب می‌کند و از موفقیت‌ها انرژی می‌گیرد. سخت‌کوش کسی است که وقتی موفق شد و نتیجه گرفت، برای موفقیت‌های بیش‌تر و بهتر برنامه‌ریزی می‌کند و همواره دوست دارد با تلاش و پشتکار، قله‌‌های موفقیت را فتح کند.

اگر آرزوی قبولی در دانشگاه و تحصیل در یک رشته‌ی خوب و دلخواه را دارید، سخت‌کوش باشید و خوب تلاش کنید.

مطالب مرتبط