ورزش محرکی برای تغذیه سالم

محققان در بررسی‌های خود دریافتند که ورزش بر قسمت کنترل و جلوگیری مغز تاثیر می‌گذارد و افراد چاق را ترغیب می‌کند تا تغذیه سالم‌تری داشته باشند.

ورزش محرکی برای تغذیه سالم

محققان در بررسی‌های خود دریافتند که ورزش بر قسمت کنترل و جلوگیری مغز تاثیر می‌گذارد و افراد چاق را ترغیب می‌کند تا تغذیه سالم‌تری داشته باشند.

محققان اسپانیایی و آمریکایی دریافتند که ورزش با تغییر قسمت‌هایی از مغز که بر رفتار آنی تاثیر می‌گذارد، باعث تغذیه سالم‌تر در فرد می‌شود. محققان به این نتیجه‌ رسیدند ، در جامعه‌ای که افراد تحت تاثیر محرک‌های مختلفی هستند که آنها را مجبور می‌کند تا بیش از حد غذا بخورند، ورزش می‌تواند اشتهای آنها را تنظیم کند. ورزشی بر بخشی از مغز که مسئول کنترل و جلوگیری است تاثیر می‌گذارد.

متخصصان به کسانی که به دنبال تناسب اندام و سلامتی هستند، توصیه می‌کنند ورزش و رژیم غذایی را توامان انجام دهند، البته کسانی که ورزش می‌کنند میل بیشتری به حفظ اعتدال در رژیم غذایی خود دارند.

دکتر میگل آلونسو ، متخصص اعصاب در اسپانیا می‌گوید: فعالیت فیزیکی باعث افزایش تغذیه سالم می‌شود. اگر ورزش با رژیم غذایی همراه باشد، درمان چاقی موفقیت آمیزتر خواهد بود. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش مداوم ساختار و فعالیت مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از کارایی‌های مغز کنترل و جلوگیری است که از رفتارهای ناهنجار و افراطی جلوگیری می‌کند.

تحقیقات نشان داده است که تمرین مداوم بر این قسمت از مغز تاثیر می‌گذارد و به ما کمک می‌کند تا در مقابل وسوسه خوردن مقاومت کنیم. همچنین ورزش فواید دیگری نیز دارد از جمله این که مغز را نسبت به احساس سیری حساس تر می‌کند، بنابراین ورزش فواید کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

منبع :