ايجاد سامانه ژئوپورتال در مركز فضايي البرزايجاد سامانه ژئوپورتال در مركز فضايي البرز
دكتر مزلان عثمان رييس دفتر ماوراي جو سازمان ملل متحد در آخرين روز از سفر سه روزه خود به ايران روز پنجشنبه از مركز فضايي البرزو مقردفتر منطقه اي مديريت بلاياي طبيعي سازمان ملل ديدن كرد.
دفتر منطقه خاور ميانه اي مديريت بلاياي طبيعي سازمان ملل متحد در ايران در سال ۸۸ در مركز فضايي البرز تاسيس شده است.
به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، دكتر علي صادقي نائيني هماهنگ كننده دفتر منطقه اي مديريت بلاياي طبيعي سازمان ملل در ايران روز پنجشنبه در حاشيه بازديد رييس دفتر ماوراي جو سازمان ملل متحد از مركز فضايي البرز و در جمع خبرنگاران افزود: او با توجه به ايجاد سامانه ژئوپورتال در مركز فضايي البرز قول داده است كه اين پورتال خدماتي را با ارايه نام كاربري و رمز عبور براي كاربران ايراني و خارجي فراهم مي كند.
هماهنگ كننده دفتر منطقه اي مديريت بلاياي طبيعي سازمان ملل متحد همچنين ارايه خدمات مورد نياز كاربران را از ديگر فعاليت هاي اين دفتر عنوان كرد و گفت: در اين خدمت، كاربران از بخش خصوصي و دولتي در يك پورتال اقدام به اعلام نياز خود از جمله تصاوير ماهواره اي، انجام مطالعات مورد نياز تا طراحي ماهواره هاي سنجش از دور مي كنند كه سازمان فضايي اقدام به رفع نيازهاي آن ها مي كند.

** ارايه خدمات آموزش الكترونيكي به زبان فارسي و انگليسي
صادقي نائيني همچنين ارايه خدمات آموزش الكترونيكي به زبان فارسي و انگليسي را از ديگر فعاليت هاي اين دفتر عنوان كرد و گفت: اين خدمات شامل آموزش مفاهيم مديريت بلاياي طبيعي و استفاده از فناوري فضايي در مديريت بلاياي طبيعي است.
وي افزود: همچنين در آينده اي نزديك مطالب آموزشي در حوزه سيل، سونامي، بهمن و ديگر زمينه هاي بلاياي طبيعي ارايه مي شود كه آموزش هاي كوتاه مدت يك تا دو هفته اي به متقاضيان ارايه مي دهد.

** برنامه سازمان فضايي براي كمك به حوزه بلاياي طبيعي
صادقي درباره فعاليت هاي سازمان فضايي ايران در كمك به كاستن از خطرات بلاياي طبيعي به سازمان هواشناسي، مديريت بلاياي طبيعي و سازمان محيط زيست گفت: در زمينه زلزله تصاوير با قدرت تفكيك بالا توسط ماهواره ها دريافت مي شود و اين تصاوير توسط مركز فضايي البرز دريافت شده و براي تهيه ميزان تخريب استفاده مي شود؛ اين تصاوير ماهواره اي در ساعاتي بعد از وقوع زلزله آماده نمي شود، بنا براين براي استفاده نيروهاي امدادي مناسب نيست.
وي همچنين درباره خدمات ارايه شده براي مبارزه با پديده خشكسالي گفت: تصاوير ماهواره اي براي شناسايي مراكز خشكسالي توسط مركز فضايي البرز ارايه مي شود و به همين خاطر مطالعات و پروژه هاي تحقيقاتي درزمينه خشكسالي توسط پژوهشگران سازمان فضايي و دانشگاه صنعتي شريف انجام شده است.
وي همچنين درباره استفاده از تصاوير ماهواره اي در حوادث غيرمترقبه مانند طوفان گفت: تصاوير ماهواره اي با گستره بالا و قدرت تفكيك پايين وجود دارد كه قادر است با رصد فضا در ۱۵ دقيقه ميزان ريسك طوفان و منطقه مورد خطر را پيش بيني كند.
صادقي تاكيد كرد: تصاوير ماهواره اي در بهترين حالت بعد از ۴۸ ساعت و در بدترين حالت بعد از سه روز بسته به زمان وقوع يك حادثه طبيعي توسط ماهواره ها دريافت مي شود، اما پردازش اين تصاوير ماهواره اي كمتر از شش ساعت به طول مي انجامد.
هماهنگ كننده دفتر منطقه اي مديريت بلاياي طبيعي سازمان ملل متحد گفت: تصاوير دريافت شده در مركز فضايي البرز از ماهواره FI۲۱۳ است كه هر يك ساعت از منطقه خاورميانه در باندهاي طيفي مختلف تصويربرداري مي كند.
وي افزود: همچنين ارايه تصاوير با پردازش به منظور ايجاد ارزش افزوده از ديگر خدماتي است كه دفتر منطقه اي مديريت بلاياي طبيعي سازمان ملل در ايران ارايه مي دهد؛ در اين نوع خدمات تصاويري از ميزان خشكسالي و مطالعاتي در زمينه خشكسالي ارايه شده است.
منبع :