پرتاب سه ماهواره ایرانی تا پایان سال

قائم‌مقام سازمان فضایی ایران از پرتاب سه ماهواره دانشگاهی ایران تا پایان سال جاری خبر داد.

پرتاب سه ماهواره ایرانی تا پایان سال

قائم‌مقام سازمان فضایی ایران از پرتاب سه ماهواره دانشگاهی ایران تا پایان سال جاری خبر داد.

حمید فاضلی با بیان این که برنامه پرتاب ماهواره «تدبیر» و همچنین ماهواره «شریف‌ست» حتما در برنامه امسال سازمان فضایی وجود دارد، تصریح کرد: ماهواره تدبیر با همکاری دانشگاه علم و صنعت و ماهواره شریف‌ست با همکاری دانشگاه شریف در حال آماده‌سازی هستند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به انتقال ماهواره «تدبیر» و «شریف‌ست» به سازمان هوافضا تا یک ماه آینده گفت: آزمایش‌های سازگاری بین حامل و محمول این ماهواره‌ها در سازمان هوافضا نیز حدود دو ماه زمان خواهد برد.

فاضلی همچنین اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال ماهواره «ناهید» هم که با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال آماده‌سازی است، پرتاب شود.

فاضلی در ادامه با بیان این که در آینده‌ای نزدیک، محموله زیستی پیشگام 2 با موتور سوخت مایع، به فضا پرتاب می‌شود، گفت: این محموله زیستی در پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی، مراحل آماده‌سازی را طی می‌کند.

منبع :