آزمون های ویژه برای مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

کانون فرهنگی‌آموزش در نظر دارد2 آزمون ویژه برای جمع‌بندی در تاریخ های 19 و 26خرداد ماه برای مقاطع اول و سوم راهنمایی برگزار نماید.

آزمون های ویژه برای مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

اطلاعيه آزمون هاي ورودي مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي دانش آموزان اول و سوم راهنمايي در سال تحصيلي 90-91

بر اساس بخش نامه وزارت آموزش و پرورش، آزمون ورودي مقطع متوسطه در دبيرستان هاي تيزهوشان و نمونه دولتي براي دانش آموزان سال سوم راهنمايي در تاريخ 2 تير ماه سال 1391 برگزار مي گردد

درضمن براي دانش آموزان سال اول راهنمايي اين امکان وجود دارد که با آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان براي سال دوم راهنمايي به اين مدارس راه‌يابند.

شرايط ثبت نام‌براي سال سوم راهنمايي

شرط اصلي ثبت نام داشتن حداقل معدل کتبي 19 در سال سوم راهنمايي براي دبيرستان هاي تيز هوشان و معدل کتبي 15 براي دبيرستان ها و هنرستان هاي نمونه دولتي مي باشد. ثبت نام از تاريخ 20 اسفند 1390 تا پايان فروردين 1391 در مدارس راهنمايي محل تحصيل انجام مي شود.

منابع آزمون:

منابع سوال اين آزمون که در قالب يک آزمون چهارگزينه اي برگزار مي گردد، از هر سه مقطع راهنمايي مي باشد. موارد و ضرايب درسي اين آزمون در جدول زير ارائه شده است:

رديف

ماده درسي

تعداد سوال

ضريب

منابع طرح سوال

1

قرآن و تعليمات ديني

10

2

20 درصد سوالات از کتاب هاي اول راهنمايي سال تحصيلي   89-1388

20 درصد سوالات از کتاب هاي دوم راهنمايي سال تحصيلي   90-1389

60 درصد سوالات از کتاب هاي سوم راهنمايي سال تحصيلي   91-1390

2

ادبيات فارسي

10

2

3

عربي

8

1

4

علوم اجتماعي(تاريخ، جغرافيا و اجتماعي)

10

1

5

زبان انگليسي

7

1

6

حرفه و فن

5

1

7

علوم تجربي

20

2

8

رياضيات

30

3

جمع کل

100

 

توجه:

هر پاسخ صحيح3  نمره‌ي مثبت و هر پاسخ غلط1  نمره‌ي منفي خواهد داشت.

شرايط ثبت نام‌براي سال اول راهنمايي

شرط اصلي ثبت نام داشتن حداقل معدل کتبي 19 در نوبت دوم سال اول راهنمايي براي ورود به پايه دوم مدارس راهنمايي استعدادهاي درخشان و حداقل معدل کتبي 16 نوبت دوم سال اول راهنمايي براي ورود به پايه دوم مدارس راهنمايي نمونه دولتي است.

منابع آزمون:

رديف

ماده درسي

تعداد سوال

ضريب

زمان آزمون

منابع طرح سوال

1

قرآن و تعليمات ديني

10

2

100دقيقه

کتابهاي پايه اول سال تحصيلي1390-91

2

ادبيات فارسي

10

2

3

عربي

5

1

4

علوم اجتماعي(تاريخ، جغرافيا و اجتماعي)

10

1

5

زبان انگليسي

10

1

6

حرفه و فن

5

1

7

علوم تجربي

20

2

8

رياضيات

30

3

جمع کل

100

 

 

برنامه ريزي کانون فرهنگي آموزش براي آزمون سوم راهنمايي

الف:در تاريخ8  ارديبهشت 91آزمون نداريم ، در تاريخ هاي 15 و 29 ارديبهشت 91به صورت زير آزمون ها برگزار مي‌گردد:

پروژه

تاريخ آزمون

درس‌ها

پروژه‌ي (5)

پايان نيم‌سال دوم

15 ارديبهشت

جمع‌بندي کل مباحث نيم‌سال دوم

29 ارديبهشت

جمع‌بندي کل مباحث نيم‌سال اول و دوم (دروس رياضي، علوم و فارسي)

19 خرداد

شبيه‌ساز آزمون تيزهوشان راهنمايي (ورودي دبيرستان‌هاي تيزهوشان)

26 خرداد

شبيه‌ساز آزمون تيزهوشان راهنمايي (ورودي دبيرستان‌هاي تيزهوشان)

ب:2آزمون ويژه:

کانون فرهنگي‌آموزش در نظر دارد2 آزمون ويژه براي جمع‌بندي در تاريخ هاي 19 و 26خرداد ماه براي مقاطع اول و سوم راهنمايي برگزار نمايد. نحوه ارزيابي اين آزمون نيز مطابق با ضرايب آزمون اصلي خواهد بود.ضمنا تمام دانش آموزان اعم از عادي و تيز هوشان ،کانوني ويا غير کانوني مي توانند در اين آزمون ثبت نام وشرکت نمايند.                                                               

 


 

منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب