نمی توان یک نسخه ورزشی را به تمام افراد نوشت

برای برطرف کردن مشکلات عضلانی و اسکلتی و تمرین درمانی به برنامه ای مدون و زنجیره ای نیاز است.

نمی توان یک نسخه ورزشی را به تمام افراد نوشت
برای برطرف کردن مشکلات عضلانی و اسکلتی و تمرین درمانی به برنامه ای مدون و زنجیره ای نیاز است.
وحید سبحانی متخصص طب ورزشی افزود: انجام یک سری از حرکات و تمرینات برای رفع بسیاری از ناهنجاری های عضلانی اسکلتی لازم می باشد که در پاره ای از مواقع انجام همین حرکات درمان اصلی این ناهنجاری ها بوده و نکته با اهمیتی که گاهی فراموش می شود، این است که باید براساس آسیب شناسی و نوع ناهنجاری این حرکات ورزشی تجویز شود و به عبارت دیگر نمی توان یک نسخه ورزشی را برای تمام افراد نوشت.

مثلا کسی که با مشکل کمردرد مراجعه نموده، ابتدا باید آسیب شناسی کمردرد صورت گرفته و وضعیت عضلات از نظر طول، قدرت و استقامت عضلانی مشخص شود و براساس آن تمرینات ورزشی تجویز شود.

وی با اشاره به اینکه اصول حرکات ورزشی و تمرینات ورزشی برای بهره مندی بیشتر فرد از انجام آنها باید به مخاطبین آموزش داده شود، تاکید کرد: شناخت مشکل عضلانی_ اسکلتی (ارزیابی اولیه)، حل مشکل (طراحی برنامه اصلاحی) و تکنیک های تمرینی ورزشی به عنوان اصول لازم در حرکات اصلاحی است و برای رفع مشکلات عضلاتی اسکلتی و تمرین درمانی نیاز به یک برنامه مدون می باشد که این برنامه به نام زنجیره حرکات اصلاحی شناخته می شود.

این متخصص طب ورزشی گفت: زنجیره حرکات اصلاحی دارای 4 مرحله است و در مرحله اول که به نام مرحله معماری شناخته می شود، از تکنیک هایی برای برطرف کردن فشار و کاهش فعالیت بافت عضلانی بیش از حد فعال شده که در آن نیز آزادسازی و رفع فشار با استفاده از تکنیک های خاص صورت می گیرد و در مرحله دوم موسوم به طویل شدگی، توسط تکنیک هایی که باعث افزایش طول و دامنه حرکتی بافت های عضلانی بدن است، انجام گرفته و در کنار آن از کشش های مختلف استفاده می شود.

وحید سبحانی همچنین در خصوص فاز سوم حرکات اصلاحی تحت عنوان فاز فعال اظهار داشت: این مرحله موجب فعال شدن بافتهای کم کار با استفاده از ورزشهای قدرتی مجزا و کلینیک های ایزومتریک انجام می شود و در فاز چهارم یا نهایی توسط تکنیک های یکپارچه سازی، حرکات داینامیک عضله هماهنگ شد و باعث ایجاد هماهنگی بیشتری بین حرکات خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تجویز حرکات اصلاحی باید با یک ارزیابی جامع از عملکرد عضلات شروع شود و براساس ارزیابی اولیه برنامه حرکات اصلاحی را پایه ریزی کنیم و این امر دامنه حرکاتی مفاصل و قدرت عضلات را بسنجد و به طرو کلی عضلاتی که از نظر قدرتی تضعیف شدند، شناسایی شده و با انجام حرکات کششی و قدرتی عضلات بیش از حد فعال و کوتاه و سخت شده را به طول و عملکرد اصلی شان باز می گردد./
منبع :