شیوه مطالعه دروس هنر در آغاز سال تحصیلی

داوطلبان گروه هنر که مطالعه درس های خود را از تابستان آغاز کرده اند، فرصت خوبی در اختیار دارند تا از حالا به خلاصه نویسی کتاب های درسی بپردازند تا در ماه های آخر حجم کارشان کمتر و مرور مطالب برا...

شیوه مطالعه دروس هنر در آغاز سال تحصیلی

 

داوطلب هنر هستم که از تابستان شروع کرده ام.مناسب ترین کار در آغاز سال تحصیلی و مهرماه چیست؟ 

 

داوطلبان گروه هنر که مطالعه درس­های خود را از تابستان آغاز کرده­اند، فرصت خوبی در اختیار دارند تا از حالا به خلاصه­نویسی کتاب­های درسی بپردازند تا در ماه­های آخر حجم کارشان کم­تر و مرور مطالب برایشان ساده­تر باشد.

با توجه به زمان آغاز این کار و داشتن فرصت کافی، روش مطالعه­ی مبحثی و خلاصه­برداری مطالب، شیوه مناسبی به نظر می­رسد. یعنی مطالعه­ی یک مبحث مشخص در تمام کتاب­های درسی و خلاصه­برداری از مطالب.

برای مثال مبحث سبک­های هنری را در نظر بگیرید. در کتاب­های مختلف گروه هنر، درباره­ی سبک­های هنری (اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم و...) مطالب پراکنده­ای وجود دارد. پیشنهاد می­شود مطالب مربوط به یک سبک یا دوره، به صورت پیوسته مطالعه و از این مطالب خلاصه­برداری شود. می­توانید خلاصه­ها و نکات مربوط را در یک دفتر بنویسید و در طی سال، نکات جدید را به آن­ها اضافه کنید. در ماه­های پایانی، این نوشته­ها، منبع مناسبی برای مرور مطالب خواهد بود و از آشفتگی ذهنی شما جلوگیری خواهد کرد. 

منبع :

ارغوان عبدالملكی