بزرگترین پروژه نجومی جهان آماده مأموریت‌های علمی شد

تلسکوپ رادیویی فوق‌دقیق با عرض 12 متر، در ارتفاعات بالای صحرای شیلی به آرایه میلی‌متری/زیرمیلی‌متری بزرگ آتاکاما تحویل داده شد.

بزرگترین پروژه نجومی جهان آماده مأموریت‌های علمی شد

تلسکوپ رادیویی فوق‌دقیق با عرض 12 متر، در ارتفاعات بالای صحرای شیلی به آرایه میلی‌متری/زیرمیلی‌متری بزرگ آتاکاما تحویل داده شد.

آرایه «آلاما» ادعای بزرگ‌ترین پروژه‌ نجومی حال حاضر جهان را یدک می‌کشد.

این تلسکوپ ترکیبی در ماه مارس افتتاح شد، اما فقط با وجود رسیدن آخرین آنتن است که می‌تواند فعالیت خود را با حساسیت تمام آغاز کند و در جستجوی نور ضعیف ساطع‌شده از اجرام کیهانی دوردست برآید.

66 آنتن رادیویی میلی‌متری/زیرمیلی‌متری که با یکدیگر به عنوان یک تلسکوپ فعالیت خواهند کرد، توسط رصدخانه‌های سراسر جهان ارائه شده‌اند.

ژاپن 16 آنتن، امریکای شمالی 25 و اروپا به همراه آخرین آنتن 25 عدد از این آنتن‌ها را تامین کرده‌اند.

آرایه این آنتن‌ها حدود 16 کیلومتر در عرض دشت Chajnantor واقع در شمال شیلی قرار دارد و تفحص کیهان را با قدرت بی‌سابقه‌ای امکان‌پذیر خواهد کرد.

با گذشت بیش از شش ماه از افتتاح این سامانه، آلاما کامل شده و آماده انجام ماموریت‌های علمی خود است.

منبع :