کهکشان راه شیری در مرکز یک سیاه چاله جای گرفته

سیاه چاله ها یکی از اجرام ناشناخته در فضا هستند به طوری که ستاره شناسان با وجود تحققاتی که تا کنون انجام داده اند موفق به پرده بر داری از اسرار این شی مرموز نشده اند.

کهکشان راه شیری در مرکز یک سیاه چاله جای گرفته
سیاه چاله ها یکی از اجرام ناشناخته در فضا هستند به طوری که ستاره شناسان با وجود تحققاتی که تا کنون انجام داده اند موفق به پرده بر داری از اسرار این شی مرموز نشده اند.
 سیاه‌چاله ها ناحیه‌ای از فضا و زمان هستند که جرم در آنها فشرده شده است و به دلیل گرانش بالایی که در این اجرام وجود دارد هیچ چیز حتی نور هم از آنها عبور نمی کند و چون ما تنها می توانیم اجسامی را که از خود نور ساطع می کنند را ببینیم نمی توانیم آن را رصد کرده و مورد برسی قرار دهیم.

این اجرام دارای سه خصیه جرم، ‌بار الکتریکی و اندازه حرکت دورانی هستند و ستاره شناسان جرم و اندازه حرکت سیاه چاله ها را توسط اجرام در حال حرکت در اطراف آنها مشخص می کنند.

ستاره شناسان برای یافتن سیاه چاله ها به دنبال یک ستاره یا حلقه گازی هستند که پس از مشاهده رفتار آن می توانند تشخیص دهند که سیاه چاله ای وجود دارد یا خیر به صورتی که با رصد حرکت دورانی ستاره‌ای می‌ توان دریافت که اثری نامرئی و غیر محسوسی عامل این دوران است یا خیر و اگر این اثر از جرم متراکم عظیمی نشات بگیرد احتمال حضور یک سیاه‌چاله بیشتر خواهد بود.

استفاده از امواج گرانشی یکی از راه‌های کشف سیاه چاله‌ها محسوب می شود که این امواج در زمان فروپاشی گسیل می ‌کنند و زمانی که جسمی به درون سیاه‌ چاله مکیده‌ می‌شود دمایش تا هزاران درجه کلوین افزایش یافته و شتاب قدرت قابل ملاحظه ای می گیرد.

اختر شناسان با وجود اینکه هنوز موفق به رصد سیاه چاله ها نشده اند اما در برسی های خود دریافتند که در مرکز کهکشان راه شیری حداقل یک سیاه چاله فعال وجود دارد این یعنی کهکشان راه شیری بر روی یک سیاه چاله جای گرفته است.
منبع :