کشف و معرفی چهار گونه جدید گیاهی در کشور

محققان پژوهشکده علوم گیاهی در دانشگاه فردوسی مشهد به‌ تازگی در جریان مأموریت‌های خود موفق شدند چهار نمونه گیاهی را از استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی جمع‌آوری کنند.

کشف و معرفی چهار گونه جدید گیاهی در کشور

محققان پژوهشکده علوم گیاهی در دانشگاه فردوسی مشهد به‌ تازگی در جریان مأموریت‌های خود موفق شدند چهار نمونه گیاهی را از استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی جمع‌آوری کنند.

دکتر علی‌اصغر معصومی، دانشمند گیاه‌شناس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور این چهار گونه گیاهی جدید را نامگذاری و معرفی کرده است. ویژگی‌های گیاه‌شناسی این گیاهانِ تازه‌ کشف‌ شده، طی مقاله‌ای در مجله گیاه‌شناسی ایران، جلد19، شماره یک سال 1392 به چاپ رسیده است.

این گیاهان عبارتند از گیاه «Oxytropis compacta» (گَوَن‌آسای هزارمسجدی) که از قله هزارمسجد واقع در شمال غربی مشهد جمع‌آوری شده، گیاه «Oxytropis sabzavarensis» (گَوَن‌آسای سبزواری) که از کوه‌های شرق ساروق واقع در غرب سبزوار جمع‌آوری‌ شده، گیاه «Oxytropis salukensis» (گَوَن‌آسای سالوکی) که از قله سالوک واقع در جنوب‌غربی بجنورد در خراسان شمالی جمع‌آوری‌ شده و گیاه «Oxytropis pseudosuavis» (گَوَن‌آسای تجنی) که از کوه‌های جنوب تجن واقع در غرب قاین در خراسان جنوبی جمع‌آوری‌ شده است.

بررسی‌های علمی مشخص کرده است این نمونه‌ها، برای نخستین‌ بار است که از این مناطق معرفی می‌شوند.

منبع :