نقش اولیا در موفقیت آموزشی رتبه‌های یک‌رقمی (3)

پدر و مادرم در برنامه‌ریزی برای هر آزمون به من کمک می‌کردند و با هم روش مطالعه‌ی مناسب تعیین می‌کردیم و حفظ تعادل را در برنامه‌های من در نظر می‌گرفتند.

نقش اولیا در موفقیت آموزشی رتبه‌های یک‌رقمی (3)

امیرحسین ملک مدنی، رتبه‌ی 5 منطقه‌ی 1 و رتبه‌ی 5 انسانی کشور:

به نظر من مهم‌ترین کار مخصوصاً در سال کنکور به غیر از کمک‌های درسی، آرامش بخشیدن به خانواده و فضای خانه است. هم‌چنین اعتماد اولیا به فرزندان هم تأثیر زیادی دارد؛ چون تحت فشار است و حتی اگر افتی هم داشته باشد بهتر است خانواده او را تحت فشار قرار ندهند. از طرفی ارتباط خوب پدر و مادر با اولیای مدرسه لازم است. حتماً نباید از لحاظ درسی به فرزند توجه شود، حتی یک جمله هم گاهی کفایت می‌کند. پدر من پزشک هستند و در زمینه‌ی اشکالات درسی به خصوص عمومی‌ها می‌توانستند به من کمک کنند. در سایر درس‌ها نیز با انتخاب بهترین دبیران به پیشرفت من کمک کردند.

مهناز حسینی، رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 3 و رتبه‌ی 42 تجربی کشور (رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 3 و رتبه‌ی 23 زبان کشور):

پدر و مادرم در برنامه‌ریزی برای هر آزمون به من کمک می‌کردند و با هم روش مطالعه‌ی مناسب تعیین می‌کردیم و حفظ تعادل را در برنامه‌های من در نظر می‌گرفتند. در بررسی کارنامه‌ها نقاط ضعف و قوتم را شناسایی می‌کردند و برای جبران کم‌کاری‌ها با هم برنامه‌ریزی می‌کردیم. پدرم مشاور هستند و به من خیلی کمک کردند. من فرصت نمی‌کردم همه‌ی قسمت‌های مجله‌ی آزمون را مطالعه کنم؛ بنابراین ایشان مجله و مخصوصاً قسمت نفرات برتر را مطالعه می‌کردند و قسمت‌های مهم را برای من می‌خواندند. پدر و مادرم در روز کنکور تا لحظه‌ی آخر همراهی‌ام کردند.

سروش سحابی مقدم، رتبه‌ی 6 منطقه‌ی 2 و رتبه‌ی 15 تجربی کشور:

خانواده‌ی من در هر زمینه‌ای از من حمایت می‌کردند. آن‌ها برای مطالعه‌ی من فضای مناسبی ایجاد کرده بودند و در اولین فرصت کتاب‌هایی را که لازم داشتم برایم تهیه می‌کردند.

فرزانه امیریان، رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 2 و رتبه‌ی 17 هنر کشور:

من از رشته‌ی ریاضی به هنر تغییر رشته داده بودم؛‌ بنابراین حمایت‌ها و اعتماد پدر و مادرم خیلی در موفقیتم مؤثر بود. پدرم به من انگیزه می‌دادند و مادرم پیگیر رتبه و ترازم بودند. اعتماد و پشتیبانی که پدر و مادرم از تصمیمات من کردند، مرا دلگرم و مصمم کرد.

سمیه کافی، رتبه‌ی 10 منطقه‌ی 3 و رتبه‌ی 71 تجربی کشور:

پدر و مادرم بیش‌تر از نظر روحی به من کمک کردند. آن‌ها محیط منزل را آرام نگه می‌داشتند و به من انگیزه می‌دادند. روزهای آزمون همراهی‌ام می‌کردند و این مسئله باعث آرامش من در آزمون می‌شد. در خرید کتاب هم هیچ وقت احساس کمبود نکردم.