ساخت اولین اتوی دست آزاد جهان

یک شرکت آلمانی دستگاه جالبی را ابداع کرده که در عرض تنها هفت دقیقه می‌تواند لباس را کاملا اتو کند.

ساخت اولین اتوی دست آزاد جهان

یک شرکت آلمانی دستگاه جالبی را ابداع کرده که در عرض تنها هفت دقیقه می‌تواند لباس را کاملا اتو کند.

اگرچه این دستگاه بادشدنی در ابتدا شبیه یک وسیله دست دوم موجود در انبارها است اما در حقیقت اولین اتوی دست آزاد جهان محسوب می‌شود.

کاربران می‌توانند لباسهای خود را روی یک کیسه قابل تورم قرار دهند که سپس با هوای داغ پر شده و همه چین و چروکها را از روی پیراهنها و شلوارها رفع می‌کند.

دستگاه عجیب Tubie در نتیجه تلاشهای مهندسی مشهور آلمانی است و در وب‌سایت آن به عنوان «احتمالا بهترین نمونه موجود در جهان» توصیف شده است.

این در حالیست که قیمت این سیستم تقریبا 30 برابر قیمت یک اتوی معمولی و 850 پوند است اما به گفته سازندگان مزایای آن این قیمت را جبران می‌کند چرا که افراد می‌توانند با خیال راحت به کارهای دیگر رسیده یا تلویزیون تماشا کنند.

 

منبع :