انتخاب منابع مطالعاتی را جدی بگیرید

با شروع سال تحصیلی انتخاب یک منبع مطالعاتی مناسب در کنار کتاب درسی که همسو با سرفصل‌های کتاب درسی شما باشد اهمیت زیادی دارد. هر کتابی که حاوی مطالب زیاد باشد الزاماً کتاب خوبی نیست.

انتخاب منابع مطالعاتی را جدی بگیرید

با شروع سال تحصیلی انتخاب یک منبع مطالعاتی مناسب در کنار کتاب درسی که همسو با سرفصل‌های کتاب درسی شما باشد اهمیت زیادی دارد. هر کتابی که حاوی مطالب زیاد باشد الزاماً کتاب خوبی نیست. باید منبعی را برای مطالعه انتخاب کنید که مناسب با نیاز آموزشی شما باشد و بتوانید آن را در فرصتی اندک مطالعه کنید. کتابی را باید انتخاب کنید که ذهن شما را فعال کند و شما را مجبور کند که خودتان مسائل را تا حدی بدون اشکال حل کنید.

پس برای انتخاب منبع مطالعاتی مناسب به موارد زیر توجه کنید:

1- باید تمام نکات درسی شما را به صورت جامع پوشش دهد.

2- حاوی سؤالات کنکور سراسری سال‌های گذشته باشد.

3- کاملاً طبقه‌بندی بوده و چیدمان سؤالات از ساده به دشوار باشد.

4- حجم آن به گونه‌ای باشد که بتوانید آن را تمام کنید.