کلیدهای موفقیت یک برنامه‌ی موفق (کتاب درسی)

کتاب درسی تنها منبع اصلی و مرجع طراحان کنکور است و بسیاری از سؤالات از متن کتاب درسی طراحی می‌شوند. تجربه ثابت کرده است که تمرین‌ها و مثال‌های کتاب درسی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.

کلیدهای موفقیت یک برنامه‌ی موفق (کتاب درسی)

کتاب درسی تنها منبع اصلی و مرجع طراحان کنکور است و بسیاری از سؤالات از متن کتاب درسی طراحی میشوند. تجربه ثابت کرده است که تمرین‌ها و مثال‌های کتاب درسی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. حتی در درس‌های اختصاصی یک بار کتاب درسی را مطالعه کنید. بهتر است در درس‌های اختصاصی این کار را پس از مطالعهی جزوه و درک مطلب انجام دهید.

1.    توجه به مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی

2.    توجه به حاشیه‌ی کتاب، پاورقی کتاب، بیش‌تر بدانیدها و اطلاعات عمومی

3.    توجه به شکل‌های کتاب، نمودارها و چرخه‌ها

4.    توجه به تحقیق کنیدها و...

 

الكتريسيته ساكن (قسمت ششم ) از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی