تابستان خود را چگونه گذراندید؟

این موارد یادداشتی از دانش‌آموز سال سوم تجربی در مورد عملکردش در تابستان است که در آزمون‌های تابستان شرکت کرده و می‌گوید: «می‌خواهم سال تحصیلی را با آمادگی کامل آغاز کنم و مطمئنم امسال از پارسال...

تابستان خود را چگونه گذراندید؟

1- در دو کلاس تقویتی برای سال سوم شرکت کردم (کلاس شیمی و کلاس فیزیک) و جزوه‌ی مناسبی از این دو درس تهیه کردم.

2- در ماه رمضان وقت بیش‌تری را برای عبادت صرف کردم.

3- دو سریال تلویزیونی را در تابستان دنبال کردم.

4- به مسافرت رفتم.

5- کتاب زیست سال دوم را خیلی خوب مرور کردم.

6-  دوباره امید خود را نسبت به آینده به دست آوردم و نسبت به آینده‌ای خوب ترغیب شدم.

7- با شرکت در آزمون‌ها درس‌های سال قبل را مرور کردم.

موارد بالا یادداشتی از دانش‌آموز سال سوم تجربی در مورد عملکردش در تابستان است که در آزمون‌های تابستان شرکت کرده و می‌گوید: «می‌خواهم سال تحصیلی را با آمادگی کامل آغاز کنم و مطمئنم امسال از پارسال هم موفق‌تر خواهم بود.»

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی