پنجره‌های باز برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها را بشناسید تا موفق‌تر شوید

شاید تاکنون اصطلاح پنجره‌های باز را شنیده باشید. برای دانش‌آموزان کنکور 5 پنجره‌ی باز و برای دانش‌آموزان پایه نیز 4 پنجره وجود دارد که این پنجره‌های باز می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت درسی دانش‌آ...

پنجره‌های باز برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها را بشناسید تا موفق‌تر شوید

شايد تاكنون اصطلاح پنجره‌هاي باز را شنيده باشيد. براي دانش‌آموزان كنكور 5 پنجره‌ي باز و براي دانش‌آموزان پايه نيز 4 پنجره وجود دارد كه اين پنجره‌هاي باز مي‌توانند نقش مؤثري در پيشرفت درسي دانش‌آموزان داشته است.

پنجره‌هاي باز به موقعيت‌هاي زماني گفته مي‌شود كه در آن مدرسه‌ براي دانش‌آموزان برنامه‌ي خاصي ندارد و يا حجم برنامه‌ي مدرسه كم است و دانش‌آموزان مي‌توانند در اين بازه‌هاي زماني با ساعت مطالعه‌ي بيش‌تري درس بخوانند.

از طرف ديگر يكي ديگر از ويژگي‌هاي پنجره‌هاي باز اين است كه آن بازه‌ي زماني معمولاً تعدادي از دانش‌آموزان درس نمي‌خوانند و دانش‌آموزاني كه اين دوره‌ها به تلاش خود ادامه مي‌دهند مي‌توانند نتيجه‌ي بهتري كسب كنند.

اين بازه‌هاي زماني عبارتند از:

1- تابستان: يك بازه‌ي تقريبا 100 روزه كه همه‌ي دانش‌آموزان مي‌توانند در آن درس بخوانند. در اين بازه‌ي زماني معملاً دانش‌آموزان تعطيل هستند و به مدرسه نمي‌روند.

2- دهه‌ي اول مهرماه و شروع سال تحصيلي: اين بازه‌ي 10 روزه جايي كه مدرسه‌ها تازه شروع شده‌اند و حجم كار دانش‌آموزان در اين مقطع كم است و به همين دليل هم مي‌توانند برنامه‌هاي مؤثري براي خود داشته باشند.

3- بين دو نيم‌سال: وقتي امتحانات ترم اول به پايان مي‌رسد، دانش‌آموزان با توجه به شروع نيم‌سال دوم برنامه‌ي جدي و فشرده‌اي در مدارس ندارند و مي‌توانند برنامه‌هاي مطالعاتي شخصي خود را پيگيري كنند.

4- دوران طلايي نوروز: دوران طلايي نوروز يكي از مهم‌ترين بازه‌هاي زماني در پنجره‌هاي باز است. مخصوصا! دوران طلايي نوروز براي دانش‌آموزان كنكوري اهميت فوق‌العاده‌اي دارد تا با توجه به تعطيلي مدارس بر تعدادساعات مطالعه‌ي خود افزوده و برنامه‌هاي مطالعاتي خود را به خوبي پيگيري كنند.

5- دوران جمع‌بندي خردادماه: اين پنجره‌ي باز مخصوص دانش‌آموزان كنكوري است كه در اين بازه و بعد از امتحانات پايان سال دانش‌آموزان بر روي جمع‌بندي درس‌هايي كه تاكنون خوانده‌اند، تمركز مي‌كنند.

توجه به اين پنجره‌هاي باز و استفاده مفيد از اين بازه‌هاي زماني مي‌تواند دستاوردهاي زيادي را براي دانش‌آموزان به همراه داشته باشد.

اما نكته‌ي جالب در اين‌جا ارتباط و تعامل برنامه‌ي راهبردي آزمون‌هاي كانون با اين پنجره‌هاي باز است. اگر نگاهي به برنامه‌ي راهبردي بيندازيد (همان كاري كه رتبه‌هاي برتر انجام مي‌دهند) مي‌بينيد كه در تمام اين پنجره‌هاي باز گرايش برنامه‌ي راهبردي آزمون‌ها به سمت برگزاري آزمون‌هاي جامع و ودوره كردن درس‌هايي است كه تاكنون خوانده‌ايد. به عبارتي برنامه‌ي راهبردي اين پنجره‌هاي باز را فرصتي براي جمع‌بندي درس‌هاي خوانده شده و حتي به نوعي يك ايستگاه جبراني براي مطالعه‌ي مطالبي كه نخوانده‌ايد و به هر دليلي از برنامه عقب افتاده‌ايد، مي‌داند.

اكنون ما در  يك پنجره‌ي باز به سر مي‌بريم كه همان دهه‌ي اول مهرماه است.

شما از اين پنجره‌ي باز چگونه استفاده خواهيد كرد و براي خود چه برنامه‌اي داريد؟

برنامه‌ي خود را براي ساير دوستانتان هم در سايت كانون و در قسمت نظرات به اشتراك بگذاريد.