مشاوره درس ریاضی پنجم دبستان قسمت اول

دانش آموزان عزیز کلاس پنجمی خلاصه ریاضی از صفحه 1 تا 9 کتاب درسی در اینجا آمده است

مشاوره  درس ریاضی  پنجم دبستان  قسمت اول 

 

 

 

قسمت اول یاد آوری عدد نویسی و مقایسه عدد است  که در این بخش بایدبتوانید اعداد را به حروف و عدد بنویسید و همچنین مرتبه عددها را به یاد بیاورید که هر رقم در چه مرتبه ای  قرار دارد.

 

قسمت دوم یادآوری جمع و تفریق و ضرب اعداد می باشد ، در این قسمت از هر عملیات چند مثال تمرین کنیدتا مطالب را خوب به یاد بیاورید.

  

قسمت سوم یاد آوری کسر متعارفی می باشد این قسمت را خوب تمرین کنید و بدانید چه کسری از هر شکل رنگ شده است و چه کسری از شکل رنگ نشده است.

 

    

 

 

 

 

 

 

*مفهوم نصف ،ثلث،ربع و خمس را بیاموزید.

 

*کسر ها را با هم مقایسه کنید .

 

*کسرهای بزرگتر از واحد را یاد بگیرید .

فاطمه حسین زاده
نويسنده : فاطمه حسین زاده