کنکوری ها بخوانند

برای پیمودن یک مسیر آسوده و آرام تا گذر موفق از کنکور توصیه های زیر می تواند مفید باشید:

کنکوری ها بخوانند

برای پیمودن یک مسیر آسوده و آرام تا گذر موفق از کنکور توصیه های زیر می تواند  مفید باشید:

1.   داشتن برنامه ریزی صحیح و مدون

2.  تلاش و پشتکارو انگیزه قوی شخصی

3.  نظم در کلیه امور

4.  دراموردرسی و کارهای شخصی پیگیر، منظم و دقیق باشید.

5.  اعتماد به نفس داشته و درتصمیمات ثابت قدم باشید.

6.  دربرخورد با مشکلات هراسان نباشید و جهت حل آن گام بردارید

7.  ازتفریح های عادی مانندورزش ، پیاده روی و موسیقی درطول هفته استفاده کنید.

8.  مهمترین مرجع مطالعاتی کتاب درسی شماست.

9. پس از کتاب درسی , دومین مرجع مطالعاتی , کتاب هایی هستند که تست های کنکور سال های گذشته در آنها جمع آوری شده است .

10. درس را به صورت دقیق و عمیق مطالعه کنید و همزمان به  کمیت و کیفیت مطالعه ی خود توجه کنید.

11. به طورمنظم نکات درسی را تکمیل و جمع آوری کنید.

12.  از حاشیه نویسی ، نت برداری و نشان دار کردن تست ها استفاده کنید.

13. به همه ی شکل ها , جدول ها , زیرنویس ها و حاشیه های کتاب درسی توجه کنید .

14.  مثال های کتاب درسی را حل کنید  . اشتباه متداول برخی دانش آموزان روخوانی از روی مسائل است . همه ی مسائل را به صورت تشریحی حل کنید . درمرحله اول از فرمول های تستی کمتر استفاده کنید ودرجمع بندی و مروراز راه حل های تستی استفاده کنید.

15. هنگام برخورد بایک مسئله  درسی اول فکر و مشورت کنید .
تست ها ی انبوه و مشابه را دسته بندی کنید و همه را یکجا حل نکنید  . به تدریج ودروقت های مختلف به حل آن بپردازید.

16.  تست ها و تمرین های اشکال دارخود را پس از مدتی مجدداً حل نمائید .

17. مطالعه دروس پایه نسبت به دروس پیش دانشگاهی را براساس نقطه قوت پایدار خود تنظیم کنید .

18. پس از هرآزمون کوچک ترین اشکال خودرا مرورکنید . هدفتان از شرکت درآزمون ها آشنایی با محیط ، روش امتحان دادن ، ، تنظیم وقت است .به یاد داشته باشید که در کانون , آزمون دادن فرصتی برای یادگیری مطالب است.

19.  از سایت کانون , صفحه شخصی و امکانات آن ( آزمونک های آنلاین) غافل نشوید.

1.   داشتن برنامه ریزی صحیح و مدون

2.  تلاش و پشتکارو انگیزه قوی شخصی

3.  نظم در کلیه امور

4.  دراموردرسی و کارهای شخصی پیگیر، منظم و دقیق باشید.

5.  اعتماد به نفس داشته و درتصمیمات ثابت قدم باشید.

6.  دربرخورد با مشکلات هراسان نباشید و جهت حل آن گام بردارید

7.  ازتفریح های عادی مانندورزش ، پیاده روی و موسیقی درطول هفته استفاده کنید.

8.  مهمترین مرجع مطالعاتی کتاب درسی شماست.

9. پس از کتاب درسی , دومین مرجع مطالعاتی , کتاب هایی هستند که تست های کنکور سال های گذشته در آنها جمع آوری شده است .

10. درس را به صورت دقیق و عمیق مطالعه کنید و همزمان به  کمیت و کیفیت مطالعه ی خود توجه کنید.

11. به طورمنظم نکات درسی را تکمیل و جمع آوری کنید.

12.  از حاشیه نویسی ، نت برداری و نشان دار کردن تست ها استفاده کنید.

13. به همه ی شکل ها , جدول ها , زیرنویس ها و حاشیه های کتاب درسی توجه کنید .

14.  مثال های کتاب درسی را حل کنید  . اشتباه متداول برخی دانش آموزان روخوانی از روی مسائل است . همه ی مسائل را به صورت تشریحی حل کنید . درمرحله اول از فرمول های تستی کمتر استفاده کنید ودرجمع بندی و مروراز راه حل های تستی استفاده کنید.

15. هنگام برخورد بایک مسئله  درسی اول فکر و مشورت کنید .
تست ها ی انبوه و مشابه را دسته بندی کنید و همه را یکجا حل نکنید  . به تدریج ودروقت های مختلف به حل آن بپردازید.

16.  تست ها و تمرین های اشکال دارخود را پس از مدتی مجدداً حل نمائید .

17. مطالعه دروس پایه نسبت به دروس پیش دانشگاهی را براساس نقطه قوت پایدار خود تنظیم کنید .

18. پس از هرآزمون کوچک ترین اشکال خودرا مرورکنید . هدفتان از شرکت درآزمون ها آشنایی با محیط ، روش امتحان دادن ، ، تنظیم وقت است .به یاد داشته باشید که در کانون , آزمون دادن فرصتی برای یادگیری مطالب است.

19.  از سایت کانون , صفحه شخصی و امکانات آن ( آزمونک های آنلاین) غافل نشوید.

الهام شهیدی
نويسنده : الهام شهیدی
فیروزه باوندپور
ارسال شده توسط : فیروزه باوندپور