برترین‌های تابستان چه کسانی هستند؟

به روزهای پایانی تابستان که نزدیک می‌شویم، احساس دوگانه‌ای در ما ایجاد می‌شود. از طرفی خوشحالیم که فصل درس و مدرسه فرامی‌رسد و تلاش و درس خواندن آغاز می‌شود و از طرفی کمی ناراحتیم که فصل تفریح و...

برترین‌های تابستان چه کسانی هستند؟

به روزهاي پاياني تابستان كه نزديك مي‌شويم، احساس دوگانه‌اي در ما ايجاد مي‌شود. از طرفي خوشحاليم كه فصل درس و مدرسه فرامي‌رسد و تلاش و درس خواندن آغاز مي‌شود و از طرفي كمي ناراحتيم كه فصل تفريح و فوق برنامه‌ها به پايان مي‌رسد. هر دو احساس، زودگذر هستند؛ آن‌چه پايدار است، تلاش است و تلاش و تلاش براي ساختن يك آينده‌ي روشن.

دوست دارم كمي از دوران كودكي خودم حرف بزنم. هميشه آخرين روز تابستان را اختصاص مي‌دادم به جمع‌بندي تمام كارها و بازي‌هايي كه در طول سه ماه انجام داده بودم. همه‌ي خاطرات سه ماه تابستان را مرور مي‌كردم و به موضوع انشايي كه مطمئن بودم معلم در اولين روز مدرسه به عنوان تكليف به ما خواهد داد (تعطيلات تابستان را چگونه گذرانديد؟) فكر مي‌كردم. من چه بايد مي‌نوشتم؟ فقط بازي و گردش و تفريح! پس نكته‌ي مثبت كارم چه بود! يادش به خير كه معلم از اولين دانش‌آموزي كه مي‌خواست انشاي خود را بخواند، من بودم و حالا تصور كنيد حال و هواي مرا در حين خواندن انشا كه بعد از خواندن هر سطر، نيم‌نگاهي به معلم مي‌انداختم و منتظر عكس‌العمل‌هاي او بودم و اين‌كه چه نمره‌اي به انشاي من يا بهتر بگويم به عملكرد من در تابستان خواهد داد.

درس خواندن در تابستان، موضوع مهمي است كه دانش‌آموزانِ بابرنامه و درس‌خوان به اهميت آن پي برده و به خوبي از عهده‌ي انجام آن برآمدند و چه بهتر كه اين برنامه‌ريزي براي درس خواندن، از دوران كودكي و مقطع ابتدايي آغاز شود.

آفرين به همه‌ي دانش‌آموزان، به ويژه دانش‌آموزان مقطع ابتدايي كه در تابستان كمي هم درس خواندند و در كنار تفريح و بازي، مطالب جديد ياد گرفتند و مرور كردند.

آفرين به دانش‌آموزاني كه در همه‌ي آزمون‌هاي برنامه‌اي شركت كردند و با برنامه‌ی راهبردي همراه شدند و طبق آن حركت كردند و به توصيه‌هاي پشتيبان خود عمل كردند.

آفرين به دانش‌آموزاني كه تمرينات كتاب تابستان را حل كردند و جمع‌بندي كاملی از درس‌هاي خود به عمل آوردند.

آخرين روز تابستان را به ارزيابي عملكردتان در تابستان اختصاص دهيد و نكات مثبت كارتان را بررسي كنيد. يك آفرين به خود بگویيد و مطمئن باشيد كه راه پيشرفت براي شما باز است؛ فقط كافي است از مسير موفقيت خارج نشويد و در پيمودن آن، با پشتيبان خود همراه شويد.

همه‌ي دانش‌آموزاني كه در روزهاي گرم تابستان درس خواندند و از آن لذت بردند، برترين‌هاي تابستان هستند.