کشف ناحیه‌ای فراتر از کمای عمیق در مغز

گروهی از دانشمندان در مطالعات جدید خود مدعی کشف ناحیه‌ای فراتر از کمای عمیق در مغز شدند.

کشف ناحیه‌ای فراتر از کمای عمیق در مغز

گروهی از دانشمندان در مطالعات جدید خود مدعی کشف ناحیه‌ای فراتر از کمای عمیق در مغز شدند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دانشمندان دانشگاه مونترال و «مرکز پزشکی رجینا ماریا» در رومانی با تحقیقات بر روی یک مرد و 26 گربه مدعی شدند مرز جدیدی را در عملکرد مغز یافته‌اند؛ فعالیتی که فراتر از خط EEG مسطحی است که نوعا مرگ مغزی فردی که در کمای عمیق فرو رفته است را نشان می‌دهد.

محققان در مطالعاتشان فعالیت مغزی نامعمولی در داده EEG یک مرد در کمای عمیق را مشاهده کردند. این فرد در حال دریافت فرایندهای پزشکی ضدصرع بود.

دانشمندان حاضر در این مطالعه دریافتند الگوی ناشناخته‌ای از امواج الکتریکی، که Nu-complexes نامیده شد، در وضعیت کمای عیمق‌تر نسبت به فعالیت EEG که پیش‌تر دیده شده بود، آغاز شد.

محققان سپس 26 گربه را در وضعیت کمای عمیق قابل‌بازگشت (فراتر از نقطه خط EEG مسطح و زمانی که فعالیت در غشای مغزی کاملا آرام می‌گیرد) قرار دادند.

آن‌ها مشاهده کردند که هر یک از گربه‌ها فعالیتی را در ناحیه هیپوکاموس از خود بروز دادند و سیگنال‌های موجود سپس به غشای مغزی بازچینش شدند. هیپوکاموس بخشی از مغز است که با یادگیری و حافظه سروکار دارد.

این موضوع حاکی از آن نیست که بیمارانی که مغزشان مرده اعلام شده، ناگهان از کما برمی‌خیزند، زیرا مغزهایی که در این مطالعه بررسی شدند، سالم بودند و وضعیت‌های کما نیز با دارو ایجاد شدند و همچنین قابل‌بازگشت بودند. اما این نوع عمیق‌تر کما می‌تواند شکل بهتری از حفاظت از سیستم عصبی نسبت به سطح کمایی باشد که یک خوانش EEG مسطح ایجاد می‌کند.

زمانی که بیماری در وضعیت کمایی قرار می‌گیرد که از لحاظ دارویی اغوا شده، فقدان فعالیت مغزی وی موجب ضعف بنیه می‌شود، بنابراین، فعالیت مغزی بیشتر در درازمدت موثر است.

یک مغز غیرفعال که از کمای مزمن بیرون آمده، می‌تواند در شکل بدتری نسبت به مغزی باشد که دارای فعالیت حداقل بوده است.

در این مطالعه چون فعالیت مغزی فقط در یک انسان منفرد مشاهده شد، تحقیق بیشتری برای درک این پدیده لازم است.

جزئیات این موفقیت علمی در PLOS ONE منتشر شد.

منبع :

حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی