کتاب خودآموزی را جدی بگیرید

روی صحبتم با شماست؛ شما که با شنیدن عبارت "پاسخ‌برگ‌ها بالا" آزمونشان تمام می‌شود. راستی می‌دانید با گذشتن حدود یک ساعت از بعدازظهر روز جمعه می‌توان بسیاری از نکات آزمون را فرا گرفت؟

کتاب خودآموزی را جدی بگیرید

روی صحبتم با شماست؛ شما که با شنیدن عبارت "پاسخ‌برگ‌ها بالا" آزمونشان تمام می‌شود. راستی می‌دانید با گذشتن حدود یک ساعت از بعدازظهر روز جمعه می‌توان بسیاری از نکات آزمون را فرا گرفت؟

صبح روز جمعه بعد از دو هفته تلاش، سعی می‌کنی به سؤال‌ها پاسخ دهی. در میان سؤال‌ها بعضی برایت خیلی آشنا هستند و راه‌حل‌شان را قبلاً دیده‌ای اما به نتیجه نمی‌رسی یا گاهی تا نیمه‌ی راه را می‌روی اما به پاسخ درست نمی‌رسی. اگر بعدازظهر همان روز به سراغ پاسخ صحیح آن بروی، به سرعت وارد ذهنت خواهد شد و با کمی تلاش کار بزرگی انجام خواهی داد. حالا می‌توانی تعداد پاسخ‌های درست هر درس را با سؤالاتی که پاسخ صحیح آن‌ها را یاد گرفته‌ای جمع کنی؛ چون به جمع آموخته‌هایت افزوده شده‌اند.