چگونه مطالب حجیم را جمع‌بندی و مرور کنیم؟

یکی از روش‌های مرور و جمع‌بندی مطالب استفاده از روش تست دانش است. روش تست دانش را می‌توانید برای درس‌هایی به کار بگیرید

چگونه مطالب حجیم را جمع‌بندی و مرور کنیم؟

یکی از روش‌های مرور و جمع‌بندی مطالب استفاده از روش تست دانش است. روش تست دانش را می‌توانید برای درس‌هایی به کار بگیرید که مباحث آن در حیطه‌ی یادگیری فراموش‌شده و شک‌دار شما واقع شده باشد. برای این‌که تشخصی دهید در کدام مبحث چنین مشکلی دارید می‌توانید به صفحه‌ی شخصی‌تان مراجعه کرده و از جدول جمع‌بندی که سؤالات را به صورت مجزا برای‌تان مشخص کرده مبحث آن سؤال را پیدا کنید و این روش را اجرا کنید.

روش تست دانش:

این دسته از سؤالات و مباحث به دلیل کم‌کاری تمرین و تست در حیطه‌ی فراموش‌شده و شک‌دار قرار دارد؛ به همین دلیل نیاز به تمرین و تست بیش‌تری دارید که به تسلط برسید. در نوبت‌های مختلف تست‌های کتاب آبی، کتاب تابستان و کتاب زرد عمومی را به صورت 10‌تایی یا 20‌تایی حل کنید. هر بار تمرین باعث می‌شود به دانش اولیه‌تان اضافه شود و علم و آگاهی‌تان نسبت به مطلب افزوده شود. این روش باعث خواهد شد به نتیجه‌ی دلخواهتان برسید. تأکید می‌کنم سؤالات را نشان‌دار کرده و تحلیل دقیقی داشته باشید تا دانش خود را بیفزایید.