عوامل مهم در پیشرفت درسی (1)

اکنون که سال تحصیلی جدید را در پیش رو دارید نکات زیر را مد نظر قرار دهید تا بتوانید برنامه‌ی خود را شخصی‌سازی کنید.

عوامل مهم در پیشرفت درسی (1)

عامل اول: بازنگری برنامه‌ی شخصی

در تابستان برگه‌ای به نام برنامه‌ی شخصی به شما داده شد. روزهای طولانی تابستان بهترین زمان برای بازبینی کارها و برنامه و اهداف است. با بازبینی برگه‌های شخصی خود (مثل کارهایی که انجام داده‌اید، مطالبی که آموخته‌اید، چیزهایی که به دست آورده‌اید، چیزهایی که از دست داده‌اید و ایجاد تغییر در اولویت‌بندی‌ها) می‌توانید برنامه و طرح‌های جدید خود را برای سال تحصیلی اصلاح کنید. هنگامی که می‌خواهید برنامه‌ی جدید برای خود طراحی کنید باید برنامه و طرح قبلی را بازنگری کنید تا نقاط قوت و ضعف برنامه را کشف کنید.

اکنون که سال تحصیلی جدید را در پیش رو دارید نکات زیر را مد نظر قرار دهید تا بتوانید برنامه‌ی خود را شخصی‌سازی کنید.

1.         همواره ساعات مطالعه‌‌تان را در دفتر برنامه‌ریزی بنویسید تا برای پروژه‌های بعدی بتوانید با شناخت دقیق برنامه‌ی شخصی خود را بازنگری و ارزیابی کنید.

2.         تفاوت نوابغ با انسان‌های عادی در تشخیص اولویت‌هاست. برای برنامه‌ی شخصی خود بهترین را برای خود اولویت‌بندی کنید.

3.         تمام تلاشتان در شخصی‌سازی برنامه رفع عوامل مخل در برنامه باشد. هنگامی طرح و برنامه‌تان به نتیجه می‌رسد که عوامل مخل برنامه‌تان را شناسایی کنید.

4.         برندگان جایزه‌ی نوبل افرادی هستند که می‌دانند به دنبال چه هستند (این یک کار فراشناختی است). شما در برنامه‌ی شخصی‌تان این عامل فراشناختی را رعایت کنید.