کتاب خودآموزی را از آغاز سال بنویسید

سعی کنید کتاب خودآموزی خود را از آغاز سال یا زمانی که آن را تهیه می‌کنید بنویسید. در همه‌ی آزمون‌ها ارزیابی آزمون را انجام دهید و کتاب خودآموزی را تکمیل کنید تا به تدریج کامل شود و منبع مناسبی ب...

کتاب خودآموزی را از آغاز سال بنویسید

سعی کنید کتاب خودآموزی خود را از آغاز سال یا زمانی که آن را تهیه می‌کنید بنویسید. در همه‌ی آزمون‌ها ارزیابی آزمون را انجام دهید و کتاب خودآموزی را تکمیل کنید تا به تدریج کامل شود و منبع مناسبی برای ایام امتحانات و دوران جمع‌بندی شما باشد.

مهم‌ترین مسئله این است که این کتاب را خودتان می‌نویسید و نوشته‌های خودتان خیلی مهم هستند و تأثیر بسزایی در بهبود یادگیری‌تان دارند. در پایان هر آزمون این کتاب را با دقت بنویسید؛ زیرا این کتابی است که خودتان برای خودتان می‌نویسید. ما می‌توانیم از خودمان هم یاد بگیریم. اگر کتاب خودآموزی را با روش درست تکمیل کنید، هم وقت کم‌تری را صرف یادگیری می‌کنید و هم نتیجه‌ی بهتری کسب می‌کنید. در تکمیل کتاب خودآموزی سعی کنید تعادل را رعایت کنید؛ یعنی افراط در نوشتن نداشته باشید و سؤالات مهم را بنویسید. زیاده‌روی در نوشتن باعث می‌شود که کار را نیمه‌کاره و نیمه‌تمام رها کنید.

از همین ابتدای سال تصمیم بگیرید در تکمیل کتاب خودآموزی کوشا باشید تا پیشرفت کنید.