ارزیابی حروفی دفتر برنامه‌ریزی

همیشه این‌گونه بوده و هست که هرگاه نمره‌ای کسب می‌کنیم، هدف‌گذاری می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم نمره‌ی بعدی ما چه‌قدر افزایش یابد و چه نمره‌ای باشد.

ارزیابی حروفی  دفتر برنامه‌ریزی

هميشه اين‌گونه بوده و هست که هرگاه نمره‌اي کسب مي‌کنيم، هدف‌گذاري مي‌کنيم و تصميم مي‌گيريم نمره‌ي بعدي ما چه‌قدر افزايش يابد و چه نمره‌اي باشد.

حال به اين سؤال‌ها پاسخ دهيد: تا کنون راجع به هدف‌گذاري در دفتر برنامه‌ريزي و ساعت مطالعه‌‌تان چه کاري انجام داده‌ايد؟ صفحه‌ي ارزيابي و تصميم در دفتر برنامه‌ريزي را چه‌قدر تکميل مي‌کنيد؟ با خود انديشيده‌ايد چه‌قدر برنامه‌ريزي و دفتر برنامه‌ريزي شخصي خود را ارتقا دهيد تا پيشرفت کنيد؟ آيا انديشيده‌ايد دفتر برنامه‌ريزي چه‌قدر مي‌تواند در پيشرفت شما مفيد باشد؟

اين راهکار را براي رسيدن به پيشرفت در دفتر برنامه‌ريزي انجام دهيد. دفتر برنامه‌ريزي خود را براي هر آزمون رتبه‌بندي کنيد. در دفتر برنامه‌ريزي دو نوع رتبه‌بندي داشته باشيد: يک رتبه‌بندي مربوط به تکميل دفتر و يک رتبه‌بندي مربوط به ساعت مطالعه‌ي شما باشد. براي هر دو نوع رتبه‌بندي از حروف زير استفاده کنيد:

A عالي،  Bخوب،  Cمتوسط،  Dضعيف،  Eخاموش

دفتر برنامه‌‌ريزي

 

ساعت مطالعه

ارزيابي‌ها

وقتي همه‌ي قسمت‌ها را تکميل کرده‌ايد.

وقتي بيش از ساعت مطالعه‌ي معمول خود درس خوانده‌ايد.

A عالي

وقتي صفحه‌ي اول هر هفته را کامل و صفحه‌ي دوم را هم تا حدودي کامل کرده‌ايد.

وقتي ساعت مطالعه‌ي کافي و معمول داشته‌ايد.

B خوب

وقتي صفحه‌ي اول را کامل تکميل کرده‌ايد.

وقتي ساعت مطالعه‌ي کم‌تر از حد معمول داشته‌ايد.

C متوسط

وقتي حتي صفحه‌ي اول را هم طبق اصول تکميل نکرده‌ايد.

وقتي ساعت مطالعه‌ي شما بسيار کم بوده و حتي بعضي درس‌ها را نخوانده‌ايد.

D ضعيف

وقتي چيزي براي نوشتن در دفتر نداريد!

وقتي به هدف خود بها نداده و آن را فداي کارهاي روزمره کرديد و اصلاً درس نخوانديد.

E خاموش

 

 

به اين ترتيب سعي کنيد هر آزمون رتبه‌ي دفتر برنامه‌ريزي خود را بهبود بخشيد. به ويژه تعيين جايگاه و رتبه‌ي شما در ساعت مطالعه بسيار مهم است. ارزيابي حروفي دفتر برنامه‌ريزي مي‌تواند کمک قابل توجهي به شما در تکميل و بهبود ساعت مطالعه‌تان در طي سال تحصيلي کند.

لازم به يادآوري است همواره اوليا مي‌توانند نقش بسزايي در ياري و پيشرفت دانش‌آموز خود داشته باشند و از آن‌جا که در گذشته بسياري از اوليا مشارکت زيادي در پيشرفت دانش‌آموزان خود داشته‌اند اولياي محترم نيز مي‌توانند دانش‌آموز خود را در اجراي اين روش ياري دهند.

به ياد داشته باشيد تکميل دفتر برنامه‌ريزي به شناخت شما از خودتان کمک مي‌کند و هرچه بيش‌تر خودتان را بشناسيد زودتر نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي مي‌کنيد. يک فرمول ساده‌ي موفقيت اين است که با تقويت نقاط ضعف رسيدن به موفقيت قطعي است.