دفتر برنامه‌ريزي...

هنگامي که دفتر برنامه‌ريزي را تکميل مي‌کنيد به شناخت دقيقي از توانايي‌هاي خود مي‌رسيد. اين عامل مهمي است براي رسيدن به يک طرح و برنامه‌ي واقع‌بينانه. پس هر روز با دقت به صورت مستمر و پيگير دفتر برنامه‌ريزي را پر کنيد و در پايان هر هفته به صفحه‌ي 182 مراجعه کنيد تا با ثبت عملکرد هفتگي خود از توانايي‌ها و قابليت‌هاي خود شناخت دقيق‌تري به دست آوريد.

هنگامي که کارنامه‌ي خود را از سايت يا نمايندگي شهر خود مي‌گيريد و با پشتيبان خود مشورت مي‌کنيد تراز و درصدهاي خود را با صفحه‌ي 182 تطبيق دهيد تا سطح يادگيري‌هاي خود را نسبت به مطالعه‌ي دو هفته‌ي خود تحليل کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

پر کردن مستمر در هر هفته باعث خواهد شد تا از تجربه‌ي خود عبرت بگيريد و به مرور زمان اشکالات خود را بيابيد.

برنامه‌ريزي‌تان را بر اساس توانايي‌ها و امکاناتي که داريد تنظيم کنيد. دفتر برنامه‌‌ريزي مانند آينه‌ي است که چهره‌ي شما را به وضوح نشان مي‌دهد. تصور کنيد خراشي در صورت‌تان باشد؛ آيا آينه را مقصر مي‌دانيد؟

به توانايي‌هاي خود اعتقاد داشته باشيد و مانند مدير باهوش و باذکاوت در همه‌ي مراحل برنامه استوار باشيد. منتظر شرايط خارق‌العاده نباشيد تا اقدامات مفيد انجام دهيد. سعي کنيد از موقعيت‌هاي خود بهره بگيريد و در فرصت‌هاي کوچک، کارهاي بزرگ انجام دهيد. دفتر برنامه‌ريزي فرصت‌هاي کوچک را براي شما نمايان مي‌کند.  

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید