دفتر برنامه‌ریزی...

هنگامی که دفتر برنامه‌ریزی را تکمیل می‌کنید به شناخت دقیقی از توانایی‌های خود می‌رسید.هنگامی که دفتر برنامه‌ریزی را تکمیل می‌کنید به شناخت دقیقی از توانایی‌های خود می‌رسید. این عامل مهمی است برای رسیدن به یک طرح و برنامه‌ی واقع‌بینانه. پس هر روز با دقت به صورت مستمر و پیگیر دفتر برنامه‌ریزی را پر کنید و در پایان هر هفته به صفحه‌ی 182 مراجعه کنید تا با ثبت عملکرد هفتگی خود از توانایی‌ها و قابلیت‌های خود شناخت دقیق‌تری به دست آورید.

هنگامی که کارنامه‌ی خود را از سایت یا نمایندگی شهر خود می‌گیرید و با پشتیبان خود مشورت می‌کنید تراز و درصدهای خود را با صفحه‌ی 182 تطبیق دهید تا سطح یادگیری‌های خود را نسبت به مطالعه‌ی دو هفته‌ی خود تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.

پر کردن مستمر در هر هفته باعث خواهد شد تا از تجربه‌ی خود عبرت بگیرید و به مرور زمان اشکالات خود را بیابید.

برنامه‌ریزی‌تان را بر اساس توانایی‌ها و امکاناتی که دارید تنظیم کنید. دفتر برنامه‌‌ریزی مانند آینه‌ی است که چهره‌ی شما را به وضوح نشان می‌دهد. تصور کنید خراشی در صورت‌تان باشد؛ آیا آینه را مقصر می‌دانید؟

به توانایی‌های خود اعتقاد داشته باشید و مانند مدیر باهوش و باذکاوت در همه‌ی مراحل برنامه استوار باشید. منتظر شرایط خارق‌العاده نباشید تا اقدامات مفید انجام دهید. سعی کنید از موقعیت‌های خود بهره بگیرید و در فرصت‌های کوچک، کارهای بزرگ انجام دهید. دفتر برنامه‌ریزی فرصت‌های کوچک را برای شما نمایان می‌کند.