زبان و ادبیات انگلیسی از نگاه صابر شیرافکن (رتبه 65 کنکور)

رشته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی یکی از شاخه‌هایی است که داوطلبان آزمون منحصراً زبان می‌توانند آن را انتخاب کنند. رشته‌ای است که سرشار از خصوصیات منحصربه فرد است. از آن جهت منحصر به فرد است که نه تن...

زبان و ادبیات انگلیسی از نگاه صابر شیرافکن (رتبه 65 کنکور)

صابر شيرافکن فارغ‌التحصيل رشته‌ زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه تهران - رتبه 65 کنکور


رشته‌ي زبان وادبيات انگليسي يکي از شاخه‌هايي است که داوطلبان آزمون منحصراً زبان مي‌توانند آنرا انتخاب کنند. رشته‌اي است که سرشار از خصوصيات منحصربه فرد است. از آن جهتمنحصر به فرد است که نه تنها به آموزش نکات ناب زبان انگليسي مي پردازد، بلکه پساز مدت کوتاهي وارد قلمرو زيبا و ارزشمند ادبيات انگليسي مي‌شود. قبول شدن در چنينرشته‌اي و آن هم در دانشکده‌ي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران آرزوي بسيارياز داوطبان است. بايد بگويم که پس از گذراندن چهار سال ارزشمند و خاطره انگيز دراين دانشگاه و اين رشته، از اين که دوره‌ به پايان رسيده است احساس غرور و کميدلتنگي دارم.

در اين چهار سال با اساتيد بزرگ و با تجربه هم سخن شديم و از وجودارزشمندشان استفاده کرديم. به نظر من نکات درسي تنها قسمتي از چيزهايي است که بهما آموزش داده شد. تجربه‌هاي بسيار زيادي نيز از اين دوره کسب کرديم که به طور کليبه ما ياد داد که در ادامه‌ي مسير درسي و به طور کلي زندگي چگونه تصميم بگيريم وچگونه فکر کنيم. بودن با استادهايي که در بهترين دانشگاه‌هاي دنيا تحصيل کرده‌اندو صدها تجربه‌ي کوچک و بزرگ دارند بسيار ارزشمند است.

در ترم‌هاي اول عموماً بهتقويت مهارت‌هاي زباني پرداخته مي‌شود و کم کم دروس ادبيات که بسيار متنوع و متعددهستند ارائه مي‌شوند. لازم به ذکر است که دروس مختلف مترجمي مانند ترجمه‌ي متونادبي، اسلامي و هم دروس مربوط به رشته‌ي آموزش زبان انگليسي که هر کدام به طور تخصصيدر مقاطع ارشد و دکتري رشته‌هاي مربوط به خود را دارند، نيز در دوره‌ي کارشناسيزبان و ادبيات دانشگاه تهران ارائه مي شوند که هر کدام براي خود دنيايي دارند. بهطور کلي چون دانشجويان رشته‌ي ادبيات انگليسي مخصوصاً دانشگاه تهران با طيف گسترده‌ترو دشوارتري از مطالب دست وپنجه نرم مي‌کنند، معمولاً پس از اين چهار سال در رشته‌يخود صاحب نظر هستند. من شخصاً آن‌قدر به اين رشته علاقه‌مند هستم که تصميم دارم درتمامي مراحل زندگي چه درسي و چه شغلي به مطالعه‌ي زبان انگليسي بپردازم. خواندن وتجزيه و تحليل کردن مجلات علمي، ادبي و اقتصادي معروف که همگي هم به افزايشتوانايي در زبان انگليسي و هم به روز بودن با جديدترين علوم روز مي انجامد رابطه يمن و زبان انگليسي را روز به روز محکم تر ميکند. در رابطه با آينده‌ي شغلي مربوطبه رشته‌ي ادبيات انگليسي بايد بگويم که افرادي که تا مقاطع ارشد و دکتري پيش مي‌روندمي‌توانند به عنوان استاد در مؤسسات آموزش عالي کشور مشغول به کار شوند. افرادي کهبا مقطع کارشناسي در اين رشته مشغول به کار مي شوند عمدتاً به تدريس در آموزشگاه‌هايزبان و يا ترجمه در دارالترجمه‌ها اشتغال دارند.

 لازم به ذکر است کهدر صورتي که فرد بتواند آموزشگاهي تاسيس کند و صاحب کسب و کار باشد مي تواند آينده‌يشغلي مناسبي پيش رو داشته باشد. رشته‌ي ادبيات انگليسي همچنين مي‌تواند کمک بسزاييبه ادامه‌ي تحصيل در رشته‌هاي ديگر کند. برخي رشته ها مخصوصاٌ در مقاطع بالاتروابسته به داشتن دانش کافي از زبان انگليسي هستند که مي‌تواند کمک قابل توجهي بهموفقيت در آن رشته‌ها بکند.