رشته زبان آلمانی از نگاه مسعود اعتصامی (رتبه 8 کنکور)

کارشناسان زبان‌های خارجی به عنوان پل ارتباطی بین زبان‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند و ما را با اندیشه‌ها و آثار نویسندگان، دانشمندان‌، متفکران و فیلسوفان جهان آ...

رشته زبان آلمانی از نگاه مسعود اعتصامی (رتبه 8 کنکور)


معرفي رشته زبان آلماني

 
کارشناسان زبان‌هاي خارجي به عنوان پل ارتباطي بين زبان‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي مختلف، نقش بسيار مهمي را بر عهده دارند و ما را با انديشه‌ها و آثار نويسندگان،‌ دانشمندان‌،متفکران و فيلسوفان جهان آشنا مي‌سازند. به همين دليل رشته‌هاي زبان خارجي در کشورما اهميت ويژه‌اي دارد يکي از اين رشته‌ها، زبان آلماني است که داراي‌ دو گرايش‌ادبيات‌ و مترجمي‌ است‌.


گرايش‌مترجمي‌ زبان آلماني: 


دانشجوي‌مترجمي‌ زبان‌ آلماني‌ طي‌ چهار سال‌ مکالمه‌، نگارش‌ و گرامر زبان‌ آلماني‌ را ازپايه‌ و به‌ طور اصولي‌ فرا مي‌گيرد و در نتيجه‌ مي‌تواند نامه‌هاي‌ اداري‌ وبازرگاني‌ و متون‌ مطبوعاتي‌ را ترجمه‌ کرده‌ و در مراحل‌ پيشرفته‌تر، يک‌ اثرادبي‌ يا يک‌ کتاب‌ را از زبان‌ آلماني‌ به‌ فارسي‌ يا برعکس‌ ترجمه‌ کند.


البته‌ دانشجويان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ مرحله‌ بايد تلاش‌پيگير و مستمر داشته‌ باشند زيرا بيشتر آنها در دانشگاه‌ از صفر شروع‌ مي‌کنند وحتي‌ حروف‌ الفباي‌ آلماني‌ را در دانشگاه فرا مي‌گيرند، پس‌ بايد وقت‌ زيادي‌ صرف‌کرده‌ و مطالعه‌ آزاد داشته‌ باشند تا بعد از فارغ‌التحصيلي‌ مترجم‌ خوبي‌ شوند.


درس‌هاي‌اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل : 


دروس‌مشترک‌ در‌ گرايش‌هاي‌ زبان‌ آلماني‌:
دستورزبان‌ آلماني‌ ، درک‌ مفهوم‌ متن‌ و تمرين‌ بيان‌ ،گفت‌ و شنود و آزمايشگاه‌ ،تجزيه‌ و تحليل‌ دستوري‌ متن‌ ، تمرين‌ واژگان‌ و اصطلاحات‌ ، دستور پيشرفته‌ ،اصول‌ تحقيق‌ .
دروس‌تخصصي‌ گرايش‌ مترجمي‌: 


زبان‌شناسي‌همگاني‌ ، جمله‌نويسي‌ و مقدمات‌ انشاء ، ترجمه‌ ساده‌ از آلماني‌ ، زبان‌ دوم‌(يک‌ زبان‌ اروپايي‌)، اصول‌ ترجمه‌، مباني‌ نگارش‌ فارسي‌، انشا ، درآمدي‌ برادبيات، ترجمه‌ ساده‌ از فارسي‌ ، ترجمه‌ نامه‌هاي‌ اداري‌ و بازرگاني‌ ، بررسي‌ترجمه‌هاي‌ متون‌ اسلامي‌ ، تلخيص‌ متون‌ ، ترجمه‌ پيشرفته‌ از فارسي‌ ، ترجمه‌متون‌ علوم‌ انساني‌ ، ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتي‌ ، بررسي‌ تطبيقي‌ ساختمان‌ دستورزبان‌ فارسي‌ و زبان‌ آلماني

.
گرايش‌زبان آلماني: 


دانشجوي‌گرايش‌ زبان‌ و ادبيات‌ آلماني‌ پس‌ از آنکه‌ مکالمه‌، نگارش‌ و گرامر زبان‌آلماني‌ را در حد فهميدن‌ زبان‌ و توانايي‌ سخن‌ گفتن‌ و نوشتن‌ آن‌ فراگرفت‌ تاحدودي‌ با تاريخ‌ آلماني‌، نمايشنامه‌، شعر و رمان‌ آلماني‌ آشنا مي‌شود. همچنين‌با ساختار لغوي‌ و صرف‌ و نحو زبان‌ آلماني‌ آشنا شده‌ و به‌ مطابقت‌ آن‌ با زبان‌فارسي‌ مي‌پردازد که‌ اين‌ قياس‌، خود فنِ پايه‌اي‌ ترجمه‌ است‌. در واقع‌ دانشجوي‌زبان‌ و ادبيات‌ آلماني‌ طي‌ دروس‌ متعدد با ترجمه‌ نيز آشنا مي‌گردد اما تأکيد‌اصلي‌ اين‌ گرايش‌ بر روي‌ ادبيات‌ است‌.


دروس‌تخصصي‌ گرايش‌ زبان‌ آلماني‌ : 


زبان‌شناسي‌همگاني‌، جمله‌نويسي‌ و مقدمات‌ انشا، ترجمه‌ ساده‌ از آلماني‌ به‌ فارسي‌، خواندن‌متون‌ ساده‌ ، خواندن‌ متون‌ پيشرفته‌، انشا، ترجمه‌ پيشرفته‌، خواندن‌ با تفسير،درآمدي‌ بر ادبيات‌، تلخيص‌ متون‌، بررسي‌ چند نمايشنامه‌ ، گزيده‌اي‌ از ادبيات‌مردمي‌ جهان‌، بررسي‌ آثار منثور، اصول‌ نامه‌نگاري‌ ، ترجمه‌ متون‌ اسلامي‌،بررسي‌ و نقد شعر، سخنراني‌ و بحث‌ ، بررسي‌ آثار ترجمه‌ شده‌ از آلماني‌ به‌فارسي‌.


توانايي‌هاي‌لازم‌ : 


زبان‌آلماني‌ يکي‌ از زبان‌هاي‌ مشکل‌ دنيا است‌ و اگر دانشجو با عشق‌ و علاقه‌ آن‌ را مطالعه‌نکند، نمي‌تواند در اين‌ رشته‌ موفق‌ شود؛ يعني‌ دانشجويي‌ که‌ رشته‌ زبان‌ آلماني‌را يک‌ منبع‌ درآمد بداند، در نهايت‌ نمي‌تواند مترجم‌ خوبي‌ شود چون‌ چنين‌دانشجويي‌ اهل‌ مطالعه‌، تحقيق‌ و تفکر نيست‌ و درس‌ها را به‌ صورت‌ طوطي‌وار يادمي‌گيرد و در نهايت‌ نيز فقط‌ يک‌ مدرک‌ تحصيلي‌ به‌ دست‌ مي‌آورد

مسعود اعتصامي

رتبه هشت کنکور انساني 83.


 

 

مسعود اعتصامی
ارسال شده توسط : مسعود اعتصامی