کنکور 98

آموزش الفبا 23 (حرف غ)

امروز می‌خواهیم با حرف غ آشنا شویم. شما می‌توانید آن را پرینت بگیرید و از کودک خود بخواهید آن را رنگ‌آمیزی کند ..........

آموزش الفبا 23 (حرف غ)

آموزش حرف غ

امروز می‌خواهیم با حرف غ آشنا شویم. شما می‌توانید آن را پرینت بگیرید و از کودک خود بخواهید آن را رنگ‌آمیزی کند و با شکل آن آشنا شود و خودتان از کودک بخواهید کلماتی که با این حرف شروع شده را نام ببرد تا با صدا و شکل این حرف بیش‌تر آشنا شود. 

آموزش الفبا 23 (حرف غ)

آموزش الفبا 23 (حرف غ)

آموزش الفبا 23 (حرف غ) 

اعظم حاجی زاده