پاسخ‌ تشریحی کنکور انسانی 92: منطق و فلسفه

پاسخ تشریحی کنکور

پاسخ‌ تشریحی  کنکور انسانی 92: منطق و فلسفه

برای دریافت پاسخ‌های تشریحی درس فلسفه و منطق در کنکور سراسری انسانی سال 92، فایل زیر را دریافت نمایید.

نگارند‌ه‌ی پاسخ‌ها: ندا یاری؛ کارشناس ارشد فلسفه

زهرا نعمتی
ارسال شده توسط : زهرا نعمتی