پاسخ‌ تشریحی کنکور انسانی 92: عربی اختصاصی

پاسخ تشریحی کنکور

پاسخ‌ تشریحی کنکور انسانی 92: عربی اختصاصی

برای دریافت پاسخ‌های تشریحی درس عربی اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال 92، فایل زیر را دریافت نمایید.

نگارندگان پاسخ‌ها: عمادالدین صالحیان، رتبه‌ی 130 کنکور سراسری سال 88 و محمدعلی مرتضوی، رتبه‌ی 25 کنکور سراسری سال 88

زهرا نعمتی
ارسال شده توسط : زهرا نعمتی