پاسخ‌ تشریحی کنکور انسانی 92: تاریخ

پاسخ تشریحی کنکور

پاسخ‌ تشریحی کنکور انسانی 92: تاریخ

برای دریافت پاسخ‌های تشریحی درس تاریخ در کنکور سراسری انسانی سال 92، فایل زیر را دریافت نمایید.

نگارنده‌ی پاسخ‌ها: ماهان آشوری؛ مسئول درس تاریخ شور آشکثبمئیبئرلخقلثیسئروزطوئرظ

فایل های ضمیمه

زهرا نعمتی
ارسال شده توسط : زهرا نعمتی