پاسخ‌ تشریحی کنکور انسانی 92: ریاضیات

پاسخ تشریحی کنکور

پاسخ‌  تشریحی کنکور انسانی 92: ریاضیات

برای دریافت پاسخ‌های تشریحی درس ریاضیات در کنکور سراسری انسانی سال 92، فایل زیر را دریافت نمایید.

نگارنده‌ی پاسخ‌ اول : محمد بحیرایی؛ کارشناسی ریاضی

پاسخ دوم توسط آقای وحید اسپان منش نوشته شده است.

زهرا نعمتی
ارسال شده توسط : زهرا نعمتی