پاسخ‌ تشریحی کنکور انسانی 92: عربی عمومی

پاسخ تشریحی کنکور

پاسخ‌ تشریحی کنکور انسانی 92: عربی عمومی

برای دریافت پاسخ‌های تشریحی درس عربی عمومی در کنکور سراسری انسانی سال 92، فایل زیر را دریافت نمایید.

نگارندگان پاسخ‌ها: عمادالدین صالحیان رتبه‌‌ی 130 کنکور سراسری سال 88 و دانشجوی حقوق دانشگاه تهران و محمدعلی مرتضوی رتبه‌ی 25 کنکور سراسری سال 88 و دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

زهرا نعمتی
ارسال شده توسط : زهرا نعمتی